Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Poziv k predložitvi podatkov o višini dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, doseženega v letu 2017 – rok: 30. junij 2018


Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo najkasneje do 30. junija upravni enoti sporočiti podatek o skupnem letnem dohodku, doseženem za preteklo koledarsko leto, za vse vrste dopolnilnih dejavnosti, ki jih opravljajo na...

GRADBENI ZAKON


S 1. junijem 2018 se začne uporabljati Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017), ki bo nadomestil dosedanji Zakon o graditvi objektov. Novi zakon prinaša novosti glede pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja, pravne...

Zbiranje podpisov volivcev


Zbiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev PREDLOGA ZAKONA O PREPOVEDI OBJAVLJANJA JAVNOMNENJSKIH RAZISKAV O PODPORI POLITIKOM IN POLITIČNIM STRANKAM

Obvestilo o anketiranju strank


Spoštovani!   Obveščamo vas, da na Upravni enoti Ljutomer izvajamo anketiranje strank, s katerim želimo ugotoviti stopnjo zadovoljstva strank s storitvami tukajšnje upravne enote. Od vas želimo pridobiti povratne informacije...

Sprememba določitev volišč


Spoštovane volivke in volivci,   obveščamo vas, o spremembah o določitvi volišč na območju Občin Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje, ki jih je Okrajna volilna komisija Ljutomer sprejela na svoji I. seji dne 5....

NADOMESTILO ZA OTEŽENO RABO ZEMLJIŠČ OB DRŽAVNI MEJI


na katerih so postavljene ograje

Obvestilo o spremembi delovnega časa Krajevnega urada Križevci pri Ljutomeru in Krajevnega urada Razkrižje


Spoštovani, obveščamo vas, da bomo s 1. februarjem 2018 spremenili uradne ure in poslovni čas Krajevnega urada Križevci pri Ljutomeru in Krajevnega urada Razkrižje. Krajevni urad Križevci pri Ljutomeru bo po novem odprt: ob...