Skoči na vsebino

SEZNAM VSEH ZAPOSLENIH

Zaradi zamenjave klasične tehnologije za govorne komunikacije z VoIP, lahko uporabite staro [02-584-xxxx] ali novo telefonsko številko [0593-360xx].

 

NAČELNICA UE

 

Mag. Darija Mohorič

telefon: (02) 584 9411 ali 0593-36011

telefax: (02) 583 1245

e-pošta: darija.mohoric(at)gov.si

 

Tajništvo:

Bojana Karba

telefon: (02) 584 9411 ali 0593-36011

telefax: (02) 583 1245

e-pošta: bojana.karba(at)gov.si

 

Sprejemno informacijska pisarna:

telefon: (02) 584 9420 ali 0593-36020

telefax: (02) 583 1245

 

 

ODDELEK ZA UPRAVNO NOTRANJE ZADEVE

 

Vodja oddelka: Aleksandra Stamničar Veronik

telefon:(02) 584 9421 ali 0593-36021

telefax:(02) 583 1245

GSM: 051 633 584

e-pošta: aleksandra.stamnicar-veronik(at)gov.si

 

Danica Antolin 

telefon:(02) 584 9424 ali 0593-36024

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: danica.antolin(at)gov.si

 

Teo Horvat

telefon:(02) 584 9422 ali 0593-36022

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: teo.horvat(at)gov.si

 

Sandra Kuzmanovski

telefon:   0593-36028

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: sandra.kuzmanovski(at)gov.si

 

Slavica Panič

telefon:(02) 584 9411 ali 0593-36011

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: slavica.panic(at)gov.si

 

Dušan Režonja

telefon:(02) 584 9412 ali 0593-36012

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: dusan.rezonja(at)gov.si

 

Anica Špindler

telefon:   0593-36005

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: anica.spindler(at)gov.si

 

Tina Turnšek

telefon:(02) 584 9425 ali 0593-36025

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: tina.turnsek(at)gov.si

 

Zvonka Uplaznik

telefon:(02) 584 9426 ali 0593-36026

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: zvonka.uplaznik(at)gov.si 

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, KMETIJSTVO IN DRUGE UPRAVNE ZADEVE

 

Vodja oddelka: Jelka Munda

telefon:(02) 584 9436 ali 0593-36036

telefax:(02) 583 1245

GSM: 040 508 708

e-pošta: jelka.munda(at)gov.si

 

Romana Ivanuša

telefon:0593-36035

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: romana.ivanusa(at)gov.si

 

Dragica Jaušovec

telefon:(02) 584 9416 ali 0593-36016

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: dragica.jausovec(at)gov.si

 

Nada Kolar

telefon:(02) 584 9410 ali 0593-36010

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: nada.kolar(at)gov.si 

 

Dušan Kozar

telefon:(02) 584 9434 ali 0593-36034

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: dusan.kozar(at)gov.si

 

Mag. Majda Meško

telefon:(02) 584 9418 ali 0593-36018

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: majda.mesko(at)gov.si

 

Nada Rožman

telefon:(02) 584 9414 ali 0593-36014

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: nada.rozman(at)gov.si

 

Boris Rudolf

telefon:(02) 584 9420 ali 0593-36020

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: boris.rudolf(at)gov.si

 

Helena Sagaj

telefon: (02) 584 9437 ali 0593-36037

telefax: (02) 583 1245

e-pošta: helena.sagaj(at)gov.si

 

Metka Trofenik

telefon:(02) 584 9417 ali 0593-36017

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: metka.trofenik(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

 

Milena Bratuša

telefon:(02) 584 9413 ali 0593-36013

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: milena.bratusa(at)gov.si

 

Mag. Tadeja Ivezič

telefon:(02) 584 9433 ali 0593-36033

telefax:(02) 583 1245

e-pošta: tadeja.ivezic(at)gov.si

 

 

 

KRAJEVNI URADI

 

Krajevni urad Križevci pri Ljutomeru

Referent krajevnega urada: Slavica Panič

telefon: 030 720 510 

e-pošta: slavica.panic(at)gov.si

 

Krajevni urad Razkrižje

Referent krajevnega urada: Slavica Panič

telefon: 030 720 510 

e-pošta: slavica.panic(at)gov.si