Skoči na vsebino

KAZALNIKI DELOVANJA

 

1. Realizacija v letu 2016 in cilji za leto 2017

 

 

2. Kazalci uspešnosti prejšnjih let

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

Pregled doseganja kvantitativnih ciljev

2009

2008

2007

2006

 

 

Zadovoljstvo strank

 

Letne ankete (se izvajajo enkrat v obdobju dveh let - Ur. list RS  št. 101/2010)

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007 

 

Mesečne ankete (se ne izvaja več)

2010

2009

2008

2007