Skoči na vsebino

DELOVANJE UE

Vizija, poslanstvo in strategija UE Ljutomer

 

 

1. Realizacija v letu 2017 in cilji za leto 2018

 

Kazalci uspešnosti UE Ljutomer v letu 2017 in cilji 2018

 

 

2. Kazalci uspešnosti prejšnjih let

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

Pregled doseganja kvantitativnih ciljev

2009

2008

2007

2006

 

Zadovoljstvo strank

 

Letne ankete (se izvajajo enkrat v obdobju dveh let - Ur. list RS  št. 101/2010)

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007 

 

Mesečne ankete (se ne izvaja več)

2010

2009

2008

2007