Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

Teritorij: ~175 km2

Število prebivalcev: 17.968 (01.01.2015)

Število občin: 4

Število krajevnih uradov: 2

Število naselij: 69

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Ljutomer po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo še izpostave ministrstev ter drugi upravni organi.

 

Izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Ljutomer; Postružnikova ul. 5; tel. (02) 584 4610
 • Finančna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota - pisarna Ljutomer; Vrazova ulica 1; tel. (02) 530 3100
 • Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Murska Sobota - pisarna v Ljutomeru; Prešernova ul. 18; tel. (02) 584 1032

 

Drugi upravni organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Murska Sobota - Urad za delo Ljutomer; Prešernova ul. 17a; tel. (02) 583 1080
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Murska Sobota - Izpostava Ljutomer; ul. Slavka Osterca 14; tel. (02) 585 8430
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Izpostava Ljutomer; Glavni trg 13; tel. (02) 02 584 4790
 • Center za socialno delo Ljutomer; Rajh Nade 2a; tel. (02) 585 8660
 • Okrajno sodišče v Ljutomeru; Prešernova ul. 18; tel. (02) 584 4960
 • Inšpekcijske službe - enota Ljutomer; Ormoška c. 3/II; tel. (02) 585-8904

 

Splošno o Upravni enoti Ljutomer

 

Upravna enota Ljutomer je bila ustanovljena 1. januarja 1995,  in sicer za odločanje v upravnih stvareh iz državne pristojnosti na prvi stopnji.

 

Upravna enota Ljutomer spada po svoji velikosti med srednje velike, s svojim delovanjem pa posega na območje naslednjih občin: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje in Veržej. Meji na pet upravnih enot in sicer: na severozahodu na UE Gornja Radgona, na severu na UE Murska Sobota, na vzhodu na UE Lendava, na jugu na UE Ormož in na zahodu na UE Ptuj.

Območje UE Ljutomer obsega del zahodnega območja panonskega oboda ob desnem bregu reke Mure in del vzhodnih Slovenskih goric. S svojim severovzhodnim ravninskim delom in jugovzhodnim gričevnatim svetom je izrazito področje, kjer prevladuje kmetijstvo, še posebej vinogradništvo. To področje pa ni znano samo po žlahtni kapljici, temveč je znano tudi kot zibelka kasaškega športa na Slovenskem.

 

Na območju Upravne enote Ljutomer je 69 naselij, v katerih po podatkih popisa iz leta 2002 živi 17952 prebivalcev. Od tega je 8829 moških in 9123 žensk, njihova povprečna starost pa je 40,51 let.

Največji kraj na območju UE Ljutomer je mesto Ljutomer s 3413 prebivalci in površino 8,05 km2, najmanjši pa vas Cuber s 73 prebivalci in površino 0,41 km2.

 

Ljutomer kot naselje se omenja leta 1249, trg je postalo leta 1265, mesto pa je od leta 1927. Med slovenskim narodnim prerodom v drugi polovici 19. stoletja je imel Ljutomer pomembno narodnopolitično vlogo. Leta 1868 je na 1. slovenskem taboru zaživela ideja o Zedinjeni Sloveniji, svojo narodno zavest pa je Ljutomer izkazal tudi v novejši zgodovini s pomembnom prispevkom v prizadevanjih za demkoratizacijo družbe pred letom 1990 in pri osamosvojitvi v letu 1991.  Od leta 1868  pa do leta 1918 je bil v Ljutomeru sedež širšega okrajnega glavarstva. Sedež okraja pa je bil do reforme v letu 1957, ko je bila ustanovljena takratna Občina Ljutomer, katere teritorij sovpada z današnjo UE Ljutomer. Po letu 1945 se je mesto industrijsko in gospodarsko okrepilo, danes pa predstavlja pomemben delež gospodarstva kmetijsko predelovalna industrija, drobno gospodarstvo, trgovina in termalni turizem.

 

Ljutomer in Prlekija sta zibelki pomembnih mož kot so: jezikoslovec in slavist Franc Miklošič; lirski pesnik, literarni kritik in esejist Stanko Vraz; glasbenik in skladatelj Slavko Osterc; psiholog, filozof in teolog Anton Trstenjak ter advokat, literat in filmski delavec Karl Grossmann.

 

Za turiste so zelo privlačne Terme Banovci, Bioterme Mala Nedelja, posebno doživetje pa je obisk bisera Prlekije in središča Ljutomersko-Ormoških goric Jeruzalema. Obisk Prlekije, njenih zasanjanih gričev in panonskih prostranstev je zmeraj lep dogodek, še posebej, ker so Prleki veseli, prijazni  in gostoljubni ljudje, kar na obiskovalce naredi poseben vtis in je vir prijetnih spominov na Prlekijo.

 

 

Krajevni uradi:

 

Občine:

 • Ljutomer,
 • Križevci pri Ljutomeru,
 • Razkrižje,
 • Veržej.

Naselja:

 

OBČINA LJUTOMER:

Babinci, Bodislavci, Branoslavci, Bučkovci, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Drakovci, Globoka, Godemarci, Gresovščak, Grlava, Ilovci, Jeruzalem, Krapje, Krištanci, Kuršinci, Ljutomer, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci v Slov. goricah, Mota, Noršinci pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara Cesta, Stročja vas, Šalinci, Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak in Železne Dveri.

 

OBČINA KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU:

Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe pri Ljutomeru, Iljaševci, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja vas in Zasadi.

 

OBČINA RAZKRIŽJE:

Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc in Veščica.

 

OBČINA VERŽEJ:

Banovci, Bunčani in Veržej.

 

 

Poročne dvorane:

 • poročna dvorana Ljutomer, Mestna hiša, Glavni trg 1
 • poročna dvorana Razkrižje, Dom kulture, Razkrižje 42
 • poročna dvorana Veržej, Dom kulture, ul. Bratstva in enotnosti 8