Skoči na vsebino

IZPOSTAVA BEŽIGRAD

  

 

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (Kako do nas ?

tel. centrala: (01) 306 3000

telefaks: (01) 306 38 35

e-pošta: ue.lj-bezigrad(at)gov.si

 

Območje katastrskih občin

 

 

Oddelek za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve

telefon: (01) 306 3867

Delovno področje

gradnja in odstranitev objektov, sprememba namembnosti in rabe objektov oziroma delov objektov, vzdrževalna dela, uporaba objektov,gradbena parcela

  

Oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo

telefon: (01) 306 3878

Delovno področje 

gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja, hramba statutov oz. drugih temeljnih aktov sindikatov

 

Uradne ure in uradne ure po telefonu:

Ponedeljekod 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
Torekod 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
Sredaod 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ure
Četrtek/
Petekod 8.00  do 13.00 ure

  

 

 

Glavna pisarna

telefon: (01) 306 3862

Delovno področje

sprejem vlog in posredovanje informacij, opravljanje upravnih overitev, lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije dokumenta, overitev garantnih pisem, izdaja zemljiškoknjižnih izpisov in potrdil iz zbirke geodetskih podatkov

 

Uradne ure  in uradne ure po telefonu:

 

 Ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
 Torek od 8.00 do 15.00 ure
 Sreda  od 8.00 do 18.00 ure
 Četrtek od 8.00 do 15.00 ure
 Petek od 8.00 do 13.00 ure