Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

 

Graditev objektov, kmetijstvo, obča uprava, premoženjskopravne zadeve

 

 

 

  Izpostava Bežigrad

  Linhartova cesta 13

UPRAVNO NOTRANJE ZADEVE: Osebni dokumenti, prebivališče, matični register, promet, tujci

 

 

 

 

  Sektor za upravne notranje zadeve 

  Tobačna ulica 5

 

 

Krajevni uradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izpostava Center 

  Adamič-Lundrovo nabrežje 2

 

  Izpostava Moste-Polje

  Proletarska cesta 1

 

  Izpostava Šiška

  Trg Prekomorskih brigad 1

 

 Izpostava Vič-Rudnik

  Trg Mladinskih delovnih brigad 7

 

 

Upravna enota Ljubljana posluje s strankami tudi preko e-pošte:ue.ljubljana(at)gov.si

 

 

Splošne informacije

 

 

Za SPLOŠNE INFORMACIJEiz posameznega področja lahko pokličete na spodnje telefonske številke. 

  

 

SEKTOR ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE, Tobačna 5, Ljubljana

 

Splošne informacije s področja upravnih notranjih zadev lahko pridobite na naslednjih telefonskih številkah:

 

 

   01 306 30 00     telefonska centrala                   
   01 306 32 00     telefonski odzivnik  
   01 306 30 35     svetovalec za pomoč strankam              
   01 306 30 36     svetovalec za pomoč strankam

 

 
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

 

Marija REMŠKAR, vodja izpostave

Izpostava Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana

telefon:  01 306 3877

             01 306 3852

e-pošta: marija.remskar(at)gov.si

 

Tjana MATJAŠIČ - PRIJIČ, vodja izpostave

Izpostava Center, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana

telefon:  01 306 3117

             01 306 3131

e-pošta: tjana.matjasic-prijic(at)gov.si

 

Ladislav KOŠIČEK, vodja izpostave

Izpostava Moste – Polje, Proletarska 1, Ljubljana

telefon:  01 306 3517

             01 306 3500

e-pošta: lado.kosicek(at)gov.si

 

Marja Zorko, vodja oddelka

Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

telefon: (01) 306 3329

telefaks: (01) 306 3358

e-pošta: marja.zorko(at)gov.si

  

Darja VIDIC, vodja izpostave

Izpostava Vič – Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana

telefon:  01 306 3731

             01 306 3700

e-pošta: darja.vidic(at)gov.si

 

 

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN OBČO UPRAVO

  

Marija REMŠKAR, vodja izpostave

Izpostava Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana

telefon:  01 306 3877

             01 306 3852

e-pošta: marija.remskar(at)gov.si

 

Tjana MATJAŠIČ - PRIJIČ, vodja izpostave

Izpostava Center, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana

telefon:  01 306 3117

             01 306 3131

e-pošta: tjana.matjasic-prijic(at)gov.si

   

Olga TONIN, vodja oddelka

Izpostava Moste – Polje, Proletarska 1, Ljubljana

telefon:  01 306 3534

             01 306 3500

e-pošta: olga.tonin(at)gov.si

 

Andreja Erjavec, vodja oddelka

Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

telefon:  01 306 3349

             01 306 3307

e-pošta: andreja.erjavec@gov.si

 

Danica Juratovec Cvek

Izpostava Vič – Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana

telefon: (01) 306 3716

telefaks: (01) 306 3780

e-pošta: danica.juratovec(at)gov.si 

Informacije za medije

 

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 


Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Ljubljana je:

 

Sandra Šeligo

telefon: (01) 306 3149, (01) 306 3145

telefaks: (01) 306 3180 

e-pošta: ue.ljubljana(at)gov.si