Skoči na vsebino

OSNOVNI PODATKI

 

 

Naziv: Republika Slovenija

           Upravna enota Ljubljana

 

Sedež: Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

 

Davčna št.: 35325089

 

Matična št.: 5874939000

 

Davčni zavezanec: Ne

 

Število zaposlenih: 281 (na dan 1. 1. 2019)

 

Šifra in naziv dejavnosti: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave

 

Pričetek poslovanja: 1. 1. 1995 (Zakon o upravi)

 

Glavno področje poslovanja: odločanje na 1. stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti

 

Št. reg. vpisa: 5025080002

 

Podračun enotnega zakladniškega računa pri Upravi RS za javna plačila: 01100-8450001482

 

Predstojnik: v. d. načelnika mag. Bojan Bunc