Skoči na vsebino

ODDELEK ZA TUJCE

Upravne naloge Oddelka za tujce

 • sprejema vloge za izdajo dovoljenj za prvo prebivanje, za podaljšanje dovoljenj, za izdajo nadaljnjih dovoljenj tujcem v Republiki Sloveniji in za izdajo potnega lista za tujce

 • vodi postopek za izdajo dovoljenj za prvo prebivanje, podaljšanje dovoljenj za prebivanje in za izdajo nadaljnjih dovoljenj tujcem v Republiki Sloveniji

 • vodi postopek za izdajo potnega lista za tujce

 • sprejema vloge za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje tujcev

 • vodi postopek za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje

 • odloča o razveljavitvi dovoljenj za prebivanje, o prenehanju dovoljenj za prebivanje  in o odpovedi prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji

 • izvaja prijave in odjave stalnega ter začasnega prebivališča tujcev ter spremembe naslova  stanovanja tujcev

 • obdeluje osebne podatke tujcev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

 • izdaja potrdila tujcem iz uradnih evidenc

 • sprejema zahtevke za izdajo potrdil in izdaja potrdila na področju integracije tujcev

 • daje pomoč neukim strankam in posredovanje splošnih informacij strankam

 • opravlja pravno pomoč za druge organe, zaslišanje strank v postopku izdaje dovoljenja in vizuma

 • določa EMŠO tujcem

 • vroča dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja tujcev

 • posreduje izdelana dovoljenja za prebivanje tujcev na pristojno veleposlaništvo v tujino za vročitev tujcu

 • sestavlja zapisnike o naznanitvi pogrešitve dovoljenja za prebivanje

 • posreduje podatke v skladu s procesnim in materialnim predpisom

 • vodi in vzdržuje evidenco o izdanih dovoljenjih, potnih listinah in izdanih potrdil o integraciji

 • posreduje potečena dovoljenja in potrdila v komisijsko uničenje

 • ažurira podatke o tujcih, ki so bili sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije

 • evidentira smrt tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje Republike Slovenije

 • uvede in vodi postopek po uradni dolžnosti izdaje dovoljenja za prebivanje tujcu rojenim v Republiki Sloveniji

 

 

(ažurirano dne 8. 10. 2013)