Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODDELEK ZA TUJCE

Upravne naloge Oddelka za tujce

 • sprejema vloge za izdajo dovoljenj za prvo prebivanje, za podaljšanje dovoljenj, za izdajo nadaljnjih dovoljenj tujcem v Republiki Sloveniji in za izdajo potnega lista za tujce
 • vodi postopek za izdajo dovoljenj za prvo prebivanje, podaljšanje dovoljenj za prebivanje in za izdajo nadaljnjih dovoljenj tujcem v Republiki Sloveniji
 • vodi postopek za izdajo potnega lista za tujce
 • sprejema vloge za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje tujcem
 • vodi postopek za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje tujcem
 • sprejema vloge za izdajo potrdil o prijavi prebivanja za državljane EU
 • vodi postopek za izdajo potrdil o prijavi prebivanja za državljane EU
 • vroča dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja tujcem
 • odloča o razveljavitvi dovoljenj za prebivanje, o prenehanju dovoljenj za prebivanje  in o odpovedi prebivanja tujcem v Republiki Sloveniji
 • sprejema zahtevke za izdajo potrdil in izdaja potrdila na področju integracije tujcev
 •  izvaja prijave in odjave stalnega ter začasnega prebivališča tujcev ter spremembe naslova  stanovanja tujcev
 •  obdeluje osebne podatke tujcev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
 • izdaja potrdila tujcem iz uradnih evidenc
 • nudi pomoč neukim strankam in posreduje splošne informacije strankam
 • opravlja pravno pomoč za druge organe, zaslišanje strank v postopku izdaje dovoljenja in vizuma
 • določa EMŠO tujcem
 • posreduje izdelana dovoljenja za prebivanje tujcem na pristojno veleposlaništvo v tujino za vročitev tujcu
 • sestavlja zapisnike o naznanitvi pogrešitve dovoljenja za prebivanje
 • posreduje podatke v skladu s procesnim in materialnim predpisom
 • vodi in vzdržuje evidenco o izdanih dovoljenjih, potnih listinah in izdanih potrdilih o integraciji
 • posreduje potečena dovoljenja in potrdila v komisijsko uničenje
 • ažurira podatke o tujcih, ki so bili sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije
 • evidentira smrt tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje Republike Slovenije
 • uvede in vodi postopek po uradni dolžnosti izdaje dovoljenja za prebivanje tujcu rojenim v Republiki Sloveniji

 

(ažurirano dne 8. 3. 2017)