Skoči na vsebino

ODDELEK ZA TUJCE

Upravne naloge Oddelka za tujce

 • sprejema vloge za izdajo dovoljenj za prvo prebivanje, za podaljšanje dovoljenj, za izdajo nadaljnjih dovoljenj tujcem v Republiki Sloveniji in za izdajo potnega lista za tujce
 • vodi postopek za izdajo dovoljenj za prvo prebivanje, podaljšanje dovoljenj za prebivanje in za izdajo nadaljnjih dovoljenj tujcem v Republiki Sloveniji
 • vodi postopek za izdajo potnega lista za tujce
 • sprejema vloge za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje tujcem
 • vodi postopek za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje tujcem
 • sprejema vloge za izdajo potrdil o prijavi prebivanja za državljane EU
 • vodi postopek za izdajo potrdil o prijavi prebivanja za državljane EU
 • vroča dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja tujcem
 • odloča o razveljavitvi dovoljenj za prebivanje, o prenehanju dovoljenj za prebivanje  in o odpovedi prebivanja tujcem v Republiki Sloveniji
 • sprejema zahtevke za izdajo potrdil in izdaja potrdila na področju integracije tujcev
 •  izvaja prijave in odjave stalnega ter začasnega prebivališča tujcev ter spremembe naslova  stanovanja tujcev
 •  obdeluje osebne podatke tujcev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
 • izdaja potrdila tujcem iz uradnih evidenc
 • nudi pomoč neukim strankam in posreduje splošne informacije strankam
 • opravlja pravno pomoč za druge organe, zaslišanje strank v postopku izdaje dovoljenja in vizuma
 • določa EMŠO tujcem
 • posreduje izdelana dovoljenja za prebivanje tujcem na pristojno veleposlaništvo v tujino za vročitev tujcu
 • sestavlja zapisnike o naznanitvi pogrešitve dovoljenja za prebivanje
 • posreduje podatke v skladu s procesnim in materialnim predpisom
 • vodi in vzdržuje evidenco o izdanih dovoljenjih, potnih listinah in izdanih potrdilih o integraciji
 • posreduje potečena dovoljenja in potrdila v komisijsko uničenje
 • ažurira podatke o tujcih, ki so bili sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije
 • evidentira smrt tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje Republike Slovenije
 • uvede in vodi postopek po uradni dolžnosti izdaje dovoljenja za prebivanje tujcu rojenim v Republiki Sloveniji

 

(ažurirano dne 8. 3. 2017)