Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODDELEK ZA PROMET

Upravne naloge Oddelka za promet

 • izvaja registracijo motornih in priklopnih vozil
 • vpisuje spremembe o lastnikih vozil in podatke o vozilih
 • vodi in ažurira evidence vozil
 • izdaja preizkusne tablice
 • izdaja kovinske preizkusne tablice in dovoljenja za njihovo uporabo
 • vodi postopek za odvzem registrskih tablic
 • izdaja in podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj
 • izdaja in podaljšuje veljavnost dovoljenj za učitelje vožnje, učitelje predpisov in za strokovnega vodjo šole vožnje
 • vodi postopek odvzema dovoljenja za učitelja vožnje
 • vodi in ažurira evidence voznikov
 • vpisuje spremembe o voznikih
 • izvršuje vpise kazni prepovedi vožnje motornega vozila določene kategorije in prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja v evidenco izdanih vozniških dovoljenj
 • vodi postopek napotitve na kontrolni zdravstveni pregled in odvzema oziroma omejitve vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov
 • zamenjuje tuja vozniška dovoljenja za slovenska vozniška dovoljenja
 • vrši vpis in izbris podatkov v evidenco o rubežu, zastavni pravici in prepovedi prodaje motornega vozila
 • izdaja potrdila iz uradne evidence
 • vodi postopek in izdaja parkirne karte invalidom, zdravstvenim delavcem, delavcem socialnih služb in delavcem invalidskih organizacij
 • vodi postopek vračila sorazmernega deleža vplačane letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu in postopek oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalida
 • vrši priglasitev kandidatov za voznike k vozniškemu izpitu ter preverjanje pogojev za pridobitev pravice voziti vozilo
 • prijavlja kandidate za voznike k teoretičnemu in praktičnemu delu vozniškega izpita
 • vpisuje spremljevalce v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje
 • vodi in odloča v prekrškovnih postopkih, za katere so po zakonu pristojne upravne enote

(ažurirano dne 14. 3. 2017)