Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODDELEK ZA MATIČNE ZADEVE

Upravne naloge Oddelka za matične zadeve

 • izdaja izpiskov in potrdil iz matičnega registra in matičnih knjig
 • vpis rojstva v matični register
 • vpis smrti v matični register
 • prijava sklenitve zakonske in partnerske zveze
 • sklenitev zakonske in partnerske zveze
 • priznanje očetovstva
 • vpis ugotovitve in izpodbijanja očetovstva ali materinstva
 • vpis posvojitve
 • sprememba osebnega imena
 • vpis podaljšanja, odvzema ter prenehanja roditeljske pravice
 • vpis skrbništva
 • vpis odvzema in vrnitve poslovne sposobnosti
 • pridobitev in prenehanje državljanstva
 • vpis spremembe spola
 • vpis neveljavnosti in prenehanja zakonske in partnerske zveze
 • sprejem izjave o uporabi osebnega imena v pravnem prometu
 • sprejem izjave o priimku po razvezi zakonske in partnerske zveze
 • sestava smrtovnic
 • posredovanje podatkov na podlagi 139. čl. ZUP
 • posredovanje podatkov osebam, ki izkažejo pravni interes

 • vpogled v matično knjigo in matični register
 • vnaša rojstvo novih državljanov Republike Slovenije v Matični register
 • sprejem izjave na zapisnik v zvezi z neskladji podatkov med uradnimi evidencami
 • vodenje postopkov v zvezi z neskladji podatkov med uradnimi evidencami
 • priglasitev in opredelitev za državljanstvo RS
 • pridobitev in prenehanje državljanstva RS
 • ugotavljanje državljanstva RS
 • izvedba podaje prisege o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi RS
 • odstop matičnih knjig, v katerih he zadnji vpis starejši od 100 let
 • opravljanje preverk za druge organe
 • vodenje postopkov sprememb, dopolnitev in črtanj podatkov v matični knjigi in matičnem registru
 • nudenje pravne pomoči drugim organom
 • posredovanje informacij in pomoč strankam pri urejanju matičnih zadev

(ažurirano dne 14. 3. 2017)