Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GLAVNA PISARNA

NALOGE GLAVNE PISARNE

 • prevzema in oddaja pošto pri poštnem podjetju
 • sprejema, odpira in pregleduje pošto v fizični obliki
 • evidentira, klasificira, signira in skenira zadeve in dokumente
 • sprejema, pregleduje in evidentira elektronske vloge in sporočila prejeta na uradni elektronski naslov organa
 • sprejema dokumente v varnem poštnem predalu pri Pošti Slovenije
 • pripravlja dokumente za odpremo, jih odpremi in pripravi popis oddane pošte
 • vodi in skrbi za pravilno in enotno vodenje evidenc o zadevah in dokumentih
 • nadzira ravnanje z dokumentarnim gradivom v notranjih organizacijskih enotah ter pri uslužbencih upravne enote
 • vroča dokumente
 • sprejema vloge neposredno od strank, jim nudi pomoč pri vlaganju vlog ter opozarja na nepravilnosti in pomanjkljivosti vlog
 • zaračunava upravne takse in tiskovine ter v zvezi s tem opravlja naloge blagajniškega poslovanja
 • opravlja upravne overitve lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije dokumenta ter opravlja overitve na domu
 • evidentira podpise v zvezi z referendumi in volitvami ter opravlja evidentiranje podpisov na domu
 • zdaja potrdila iz uradnih evidenc organa
 • izdaja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov
 • izdaja zemljiškoknjižne izpiske
 • sprejema zahtevke za pridobitev oziroma preklic digitalnega spletnega potrdila SIGEN-CA
 • vodi, ureja in vzdržuje tekočo in stalno zbirko dokumentarnega gradiva
 • iz zbirk dokumentarnega gradiva izloča gradivo, ki mu je potekel rok hrambe
 • iz zbirk dokumentarnega gradiva odbira arhivsko gradivo, ki se preda v hrambo pristojnemu arhivu
 • hrani dokumentarno gradivo v elektronski obliki 
 • pripravlja dokumentarno gradivo za vpogled oz. fotokopiranje ter posreduje informacije oz. dokumente strankam
 • strokovno usklajuje naloge pri izvajanju pravil Uredbe o upravnem poslovanju
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in navodili pristojnih ministrstev
 • pripravlja poročila in informacije o izvajanju predpisov in drugih pravil s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom

 

(ažurirano dne 15. 3. 2017)