Skoči na vsebino

NALOGE

 

   

Načelnik upravne enote izvaja s predpisi določene naloge.

 

Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti z delovnih področjih: 

 

ter druge z zakoni določene upravne naloge.

 

V Upravni enoti Ljubljana se upravne naloge izvajajo v Sektorju za upravne notranje zadeve in v Izpostavi Bežigrad, Izpostavi Center, Izpostavi Moste-Polje, Izpostavi Šiška, Izpostavi Vič-Rudnik, strokovno tehnične oziroma spremljajoče naloge pa v Oddelku za splošne in kadrovske zadeve in Službi za ravnanje z dokumentarnim gradivom.

Upravne naloge s področja upravnih notranjih zadev se za celotno območje Upravne enote Ljubljana opravljajo v Sektorju za upravne notranje zadeve, ostale upravne naloge pa se izvajajo v izpostavah, ki so organizirane na sedežih nekdanjih ljubljanskih občin.

Zaradi večje funkcionalne povezanosti z ministrstvi so znotraj izpostav organizirani oddelki, v sektorju pa poleg oddelkov tudi referati: