Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KODEKS ETIKE

 

 

Uradniški svet, izhajajoč iz vrednot in tradicije delovanja javne uprave v evropskem prostoru, v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi  združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah  lokalnih  skupnosti na podlagi tretjega odstavka 174. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB, 65/08) sprejme

 

 

KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV
V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI

 

 

1. vodilo

Javni uslužbenci ravnamo zakonito. Delujemo transparentno in družbeno odgovorno.

 

 

2. vodilo

Javni uslužbenci si prizadevamo za dobro Slovenije.

 

 

 

3. vodilo

Javni uslužbenci delujemo odgovorno do naravnega in družbenega okolja.

 

 

 

4. vodilo

Javni uslužbenci ravnamo pošteno. S svojim delom in ravnanjem skrbimo za naš ugled. Delujemo spoštljivo, zaupanja vredno in častno.
 

 

5. vodilo

Javni uslužbenci smo predani vrednotam in poslanstvu našega dela. Delo in naloge opravljamo vestno in odgovorno in pri tem izpolnjujemo visoke standarde integritete. S strokovnostjo, odzivnostjo in dostopnostjo skrbimo za učinkovitost, uspešnost in odličnost javne uprave.

 

 

6. vodilo

Javni uslužbenci gospodarno skrbimo za stvari, ki so nam zaupane in jih uporabljamo za opravljanje svojega dela. Sredstva, podatke in druge vire uporabljamo le v za to določene namene.

 

7. vodilo

Javni uslužbenci ne sprejemamo nikakršnih ugodnosti, ki bi lahko vplivale na naše odločitve. Naša ravnanja so profesionalna, nepristranska in neodvisna od zasebnih interesov.

 

 

8. vodilo

Javni uslužbenci skrbimo za razvoj svoje kompetentnosti na strokovnem in vseh drugih področjih, ki vplivajo na kakovost opravljanja dela.

 

 

9. vodilo

Naš odnos s sodelavci in strankami je zasnovan na zaupanju in sodelovanju. V vsakem položaju in do vsakogar ravnamo iskreno in zanesljivo. Vzdržujemo jasne in korektne odnose, ki temeljijo na spoštovanju in osebnem dostojanstvu.

 

 

10. vodilo

Javni uslužbenci podpiramo ravnanje vsakogar v skladu z vodili tega kodeksa.

 

 

 

                                                                          Dr. Polona Kovač, predsednica Uradniškega sveta, l. r.
 

Številka: 0130-5/2011/1
Datum: 11. 4. 2011         

 

 

Obvestilo Upravne enote Ljubljana o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril in postopek v primeru njihove izročitve

Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril