Spoštovane obiskovalke in obiskovalci spletne strani Upravne enote Ljubljana,

 

Za vas smo pripravili osnovne informacije o Upravni enoti Ljubljana z namenom, da spoznate naše delo ter, da na čim bolj enostaven način pridobite informacije, ki jih potrebujete za uresničevanje vaših pravic ter za izpolnjevanje obveznosti.

 

Naše delo temelji na strokovnosti in spoštovanju načela zakonitosti. Cilj, ki ga vseskozi zasledujemo, je kakovost in čim večja učinkovitost dela, kajti temeljno vodilo naše upravne enote je zadovoljna stranka.

 

Ker se zavedamo, da je vedno mogoče še izboljšati delovanje upravnega organa, vas prosimo, da nam posredujete predloge, pobude, pripombe, pa tudi pohvale o našem delu na elektronski naslov ue.ljubljana(at)gov.si.

 

 

 

Sandra Šeligo,univ.dipl.prav.

v.d. načelnice

 

 

 

  

 

 

NAŠE VREDNOTE 

 

NAŠE DOLGOROČNE USMERITVE                     

 

 

    

 

Uradne ure

Razpored uradnih ur po notranjih organizacijskih enotah:

  

  

 

  Izpostava Bežigrad

  Linhartova cesta 13

 

  Sektor za upravne notranje zadeve 

  Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

 

 

 

 

Glavna pisarna

Oddelek za javni red

Oddelek za tujce

oddelek za matične zadeve

Oddelek za promet

Krajevni uradi

 

 

  Izpostava Center 

  Adamič-Lundrovo nabrežje 2

 

  Izpostava Moste-Polje

  Proletarska cesta 1

 

  Izpostava Šiška

  Trg Prekomorskih brigad 1

 

  Izpostava Vič-Rudnik

  Trg Mladinskih delovnih brigad 7

 

 

Upravna enota Ljubljana posluje s strankami tudi preko e-pošte:ue.ljubljana(at)gov.si