Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Lenart

 

ponedeljek: od 8.00 do 15.00 ure

torek: od 8.00 do 15.00 ure

sreda: od 7.00 do 17.00 ure

četrtek: od 8.00 do 15.00 ure

petek: od 8.00 do 13.00 ure

 

Če je delavnik 24. ali 31. december, od 8.00 do 13.00

 

 

Uradne ure Upravne enote Lenart

 

ponedeljek: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek: od 8.00 do 12.00 ure in od od 13.00 do 15.00 ure

sreda: od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

četrtek: ni uradnih ur; od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure (samo glavna pisarna in overitve)

petek: od 8.00 do 13.00 ure

 

Če je delavnik 24. ali 31. december, od 8.00 do 13.00

 

 

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih

 

Uradne ure po telefonu se izvajajo vsak dan med poslovnim časom na telefonski številki (02) 729 15 00. Informacijski sistem sprejema vloge v elektronski obliki 24 ur na dan.

 

Splošne informacije

Kaj so splošne informacije

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot. Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

V Upravni enoti Lenart nudimo svetovanje in pomoč strankam za vse oddelke v okviru Oddelka za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve:

 

Glavna pisarna (pritličje, soba 1)

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

telefon: (02) 729 15 00

telefaks: (02) 725 15 33

e-pošta: ue.lenart(at)gov.si

 

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Lenart je

 

Jožef Kraner, univ. dipl. prav.

telefon: (02) 729 15 24

telefaks: (02) 729 15 33

e-pošta: ue.lenart(at)gov.si