Skoči na vsebino

NOVICA

31. 3. 2017

Zbiranje podpisov za vložitev predloga zakona "DRUGI TIR"

Na podlagi 16. a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Upravna enota Lenart objavlja naslednje

 

O B V E S T I L O

 

Zbiranje podpisov volilcev za podporo pobudi za vložitev Predloga zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper – Divača, ki ga je v imenu  Koordinacijskega odbora Sveta za civilni nadzor projetka Drugi tir, vložil Emil Miran Pintar (dalje: pobudnik),  bo potekalo

 

od petka 31. 3. 2017, do ponedeljka 29. 5. 2017,

 

na Oddelku za upravne notranje zadeve Upravne enote Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 15/I (ga. Andreja Perko), soba 16/I (ga. Veronika Rodošek), soba 18/I (Jožefa Fridl).

 

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

 

Volivec lahko obrazec podpore odda tudi preko enotnega državnega portala e-Uprava, ki ga podpiše z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

 

Volivec lahko da podporo pobudi pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča in sicer

osebno, v poslovnem času na kateri koli upravni enoti ali

na sedežu Upravne enote Lenart, v poslovnem času

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,

torek od 8.00 do 15.00 ure,

sreda od 7.00 do 17.00 ure,

četrtek od 8.00 do 15.00 ure in

petek od 8.00 do 13.00 ure.

 

Jožef Kraner

načelnik