Skoči na vsebino

NOVICA

19. 5. 2017

Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma "DRUGI TIR"

Na podlagi 16.b člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/2007 - uradno prečiščeno besedilo), Upravna enota Lenart objavlja naslednje

 

O B V E S T I L O

 

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, na pobudo Vilija Kovačiča, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana, 

 

bo potekalo od petka 19. 5. 2017, do četrtka, 22. 6. 2017,

 

na Oddelku za upravne notranje zadeve Upravne enote Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 15/I (ga. Andreja Perko Vinko) in  soba 16/I (ga. Veronika Rodošek).

 

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

 

Volivec lahko obrazec podpore odda tudi preko enotnega državnega portala e–Uprava, ki ga podpiše z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

 

Volivec lahko da podporo pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča in sicer:

osebno, v poslovnem času na kateri koli upravni enoti ali

na sedežu Upravne enote Lenart, v poslovnem času

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,

torek od 8.00 do 15.00 ure,

sreda od 7.00 do 17.00 ure,

četrtek od 8.00 do 15.00 ure in

petek od 8.00 do 13.00 ure.

 

Jožef Kraner

načelnik