Skoči na vsebino

NOVICA

12. 7. 2016

Elektronska razgrnitev volilnih imenikov – Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 4. volilni enoti

 

Spoštovani,

 

na podlagi 22. člena Zakona o evidenci volilne pravice, Ministrstvo za notranje zadeve najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi volilne imenike za pregled v elektronski obliki.

 

Obveščamo vas, da so volilni imeniki za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 4. volilni enoti, ki bodo v nedeljo, 18. septembra 2016, izdelani in na vpogled neposredno v evidenci volilne pravice.

 

Vpogled je možen na sedežu Upravne enote Lenart vsak dan ves poslovni čas.