Skoči na vsebino

NOVICA

Dajanje podpore kandidaturi za župana in kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za člane občinskih svetov za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

 

 

Na podlagi 47. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07- odl. US in 23/17) v povezavi  s 4. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Upravna enota Lenart objavlja naslednje

 

O B V E S T I L O

 

Dajanje podpore kandidaturi za župana in kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za člane občinskih svetov za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov,

 

ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018 v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

poteka od ponedeljka, 3. 9. 2018, do vključno četrtka, 18. 10. 2018, na Upravni enoti Lenart, Oddelku za upravne notranje zadeve, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah,  soba 16/1 in 19/1,

 

v poslovnem času:

v ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,

v torek od 8.00 do 15.00 ure,

v sredo od 7.00 do 17.00 ure,

v četrtek od 8.00 do 15.00 ure in

v petek od 8.00 do 13.00 ure.

 

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu  LV-1 kandidaturi za župana občine in obrazcu LV-2 kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskih svetov, samo enkrat.

 

Volivec da svojo podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča.