Skoči na vsebino

NOVICA

Zakon o dajatvah za motorna vozila

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54 dne 29. 9. 2017 objavljen Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki je pričel veljati z dnem 14. 10. 2017.

 

Spremembe, ki veljajo od 14. 10. 2017:

- Velike družine in rejniške družine (tretji in četrti odstavek 8. člena): Vozila, za katera se plačuje nižja letna dajatev v višini 50 % se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev in otrok, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Sprememba se smiselno uporablja tudi za rejniške družine.

- Vozila za oprostitev plačila letne dajatve za prevoz invalidov nimajo več omejitve na delovno prostornino motorjev, temveč na moč do vključno 150 kW in dopolnilo zakona o dokazilu za uveljavljanje pravice za oprostitev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo. Kot dokazilo sedaj velja samo odločba CSD o priznanju dodatka za nego otrok (četrti odstavek, 9. člen).

- Spremembe so tudi pri polnoletnih osebah. Vozilo je sedaj lahko registrirano tudi na starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim polnoletna oseba živi na istem naslovu.

- Pri vozilih, ki jih uporabljajo invalidske organizacije ni nobenih omejitev glede vozil (sedmi odstavek, 9. člen). Dokazilo je potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide o statusu invalidske organizacije.

 

Vračilo letne dajatve je možno samo za tisto leto, v katerem je bila dajatev plačana in iz razlogov, ki so navedeni v 13. členu, torej ob odjavi vozila. Če stranka neke pravice ob plačilu letne dajatve ne uveljavlja, zakon ne predvideva vračila.

 

Določbe 14., 15. in 16. člena se začnejo uporabljati 1. aprila 2018, peta in deveta alineja prvega odstavka 8. člena, 12. člena in prvi odstavek 13. člena pa 1. junija 2018.