Skoči na vsebino

NOVICA

Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

 

Na podlagi 16.b člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/2007 - uradno prečiščeno besedilo), Upravna enota Lenart objavlja naslednje

 

O B V E S T I L O

 

Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), na pobudo Jožefa Ivana Ocvirka, Velesovska 81, 4208 Šenčur, 

 

bo potekalo od torka, 3. 10. 2017, do vključno ponedeljka, 6. 11. 2017,

 

na Oddelku za upravne notranje zadeve Upravne enote Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 15/I in 16/I.

 

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

 

Volivec lahko obrazec podpore odda tudi preko enotnega državnega portala e–Uprava, ki ga podpiše z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

 

Volivec lahko da podporo pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča in sicer:

- osebno, v poslovnem času na katerikoli upravni enoti ali

- na sedežu Upravne enote Lenart, v poslovnem času

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,

torek od 8.00 do 15.00 ure,

sreda od 7.00 do 17.00 ure,

četrtek od 8.00 do 15.00 ure in

petek od 8.00 do 13.00 ure.

 

Dragica Kramberger

vodja oddelka