Skoči na vsebino

NOVICA

Zbiranje podpisov volivcev v podporo kandidatom za volitve predsednika Republike Slovenije

 

Na podlagi 14. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/13  - odl.  US) v povezavi s 47. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl.US in 23/17) Upravna enota Lenart objavlja naslednje

 

O B V E S T I L O

 

Zbiranje podpisov volivcev v podporo kandidatom za volitve predsednika Republike Slovenije,

 

ki bodo v nedeljo, 22. oktobra 2017,

 

bo potekalo od ponedeljka, 21. 8. 2017, do vključno  srede, 27. 9. 2017,

 

na Oddelku za upravne notranje zadeve Upravne enote Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, soba 15/1, 16/1, 18/1 in 19/1.

 

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enemu kandidatu.

 

Volivec lahko poda podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča in sicer:

osebno v poslovnem času na katerikoli upravni enoti

ali na sedežu Upravne enote Lenart v poslovnem času:

v ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,

v torek od 8.00 do 15.00 ure,

v sredo od 7.00 do 17.00 ure,

v četrtek od 8.00 do 15.00 ure in

v petek od 8.00 do 13.00 ure.

 

Dragica Kramberger

vodja oddelka