Skoči na vsebino

NOVICA

UE Lenart izdaja vrednotnice za tehnične pripomočke - izenačevanje možnosti invalidov

 

Novela Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in novi Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila med drugim ureja ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov in sicer sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami in sofinanciranje prilagoditve vozila za gibalno ovirane invalide. Sprejeta novela prinaša spremenjen način plačila tehničnih pripomočkov, kot tudi prilagoditve vozila in sicer z vrednotnicami. Upravičenci bodo namreč prejeli vrednotnico v višini v kateri se sofinancira tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila. Pripomočki in tudi prilagoditev vozila so po zakonu in pravilniku sofinancirani s strani države v višini 85 odstotkov, 15 odstotkov pa prispeva uporabnik sam, razen tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč in tisti, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb. Možno je dobiti tudi dražje pripomočke, kot je določeno v navedenem pravilniku oz.  listi tehničnih pripomočkov, ki je kot priloga 1 sestavni del pravilnika, vendar mora upravičenec v tem primeru poleg 15 odstotkov cene sam pokriti tudi razliko oz. višino stroška, ki presega v listi tehničnih pripomočkov določeno ceno za posamezni pripomoček. Enako je glede sofinanciranja prilagoditve vozila. Lista prilagoditev vozila je kot priloga 2 sestavni del navedenega pravilnika. Pripomočke lahko upravičenec nabavi pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov ali izvede prilagoditev vozila pri katerem koli izvajalcu, oboje izključno v Republiki Sloveniji. Poudariti je treba, da ne gre za podvajanje s pripomočki, ki jih invalidi uveljavljajo pri zdravstveni zavarovalnici (npr. proteze udov, invalidski voziček, bela palica za slepe, slušni aparat za naglušne).

 

Za pridobitev pripomočkov ali prilagoditve vozila se je potrebno zglasiti ali vložiti vlogo na kateri koli upravni enoti, ki vam bo izdala na osnovi vaših dokazil, da ste upravičeni do tovrstnega sofinanciranja, najprej odločbo in nato vrednotnico oziroma dokument, s katerim lahko pripomoček ali prilagojeno vozilo dvignete pri dobavitelju. Pravico do tehničnih pripomočkov lahko uveljavljajo osebe, ki:

  • so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti ali imajo najmanj 80 odstotno izgubo sluha po Fowlerju,
  • imajo kot gluhoslepe osebe 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju,
  • so sposobni tehnični pripomoček samostojno osebno uporabljati v skladu s posebnimi pogoji, ki so za posamezni tehnični pripomoček določeni v pravilniku oziroma listi tehničnih pripomočkov.

 

Na listi je 30 tehničnih pripomočkov, kot so npr. elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom, videofon, indukcijska zanka za TV, vibracijska zapestna ura in budilka, telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči kalkulator, diktafon in zapestna ura, indikator svetlobe, tablični ali prenosni računalnik, mobilni telefon in drugo.

 

Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in lahko sami upravljajo samo prilagojeno vozilo ali sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za njihovo vstopanje in varno vožnjo. Tudi pri prilagoditvi vozil, ki so jih invalidi doslej financirali v celoti sami, posameznik lahko izbere več prilagoditev iz liste prilagoditev vozila, od enostavnih prilagoditev, kot je npr. ročno upravljanje zavore, plina in sklopke,  pa vse do dvigal za vstop invalida v avto in tudi za popolno elektronsko upravljanje vozila z upravljalno ročico. Za sofinanciranje prilagoditve vozila so predpisani posebni pogoji določeni v listi prilagoditve vozila. Tako je npr. za ročno upravljanje zavore, plina in sklopke  pogoj za pridobitev huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost obeh spodnjih udov.

 

Poleg navedene spremembe sofinanciranja tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila je predvideno težko in najtežje gibalno oviranim invalidom omogočiti pridobitev izšolanega psa pomočnika, ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika pa se bo začel izvajati šele s koncem leta 2015.