Skoči na vsebino

NOVICA

Osebno dopolnilno delo po 1. 1. 2015

 

S 1. 1. 2015 so se začele uporabljati določbe novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14) glede osebnega dopolnilnega dela.

 

Na podlagi zakona se za osebno dopolnilno delo šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela in se ne opravljajo za pravno osebo, samozaposleno osebo ali tuj pravni subjekt. Takšna dela natančneje določa pravilnik v prilogi pod točko A in so:

  • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
  • občasna pomoč pri kmetijskih delih, občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego,
  • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,
  • občasno prevajanje ali lektoriranje,
  • občasno izvajanje umetniških oz. drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
  • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

 

Na podlagi zakona se za osebno dopolnilno delo šteje tudi  kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča. Takšna dela natančneje določa pravilnik v prilogi pod točko B in so:

  • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju,
  • izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, njihovo popravilo in prodaja,
  • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki,
  • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

 

Po 1. 1. 2015 mora posameznik osebno dopolnilno delo pred začetkom opravljanja priglasiti prek spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika  opravi priglasitev. Osebno dopolnilno delo bo lahko opravljal le, če bo imel med opravljanjem dela vrednotnico, ki se bo glasila na njegovo ime in se pridobi na upravni enoti. Vrednotnico mora za izvajalca pridobiti pred začetkom opravljanja dela iz priloge pravilnika pod točko A naročnik dela, za dela iz priloge pravilnika pod točko B pa  izvajalec sam  in  velja za tekoči mesec. V prehodnem obdobju do 30. 6. 2015 sicer veljajo za vse, ki so do 31.12.2014 že priglasili osebno dopolnilno delo, pogoji in  način, ki se je uporabljal do 31. decembra 2014, vendar morajo  v navedenem obdobju opravljanje osebnega dopolnilnega dela uskladiti z novimi predpisi.