Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

URAD NAČELNIKA

Jožef Kraner, podsekretar - načelnik, univ. dipl. prav., je pooblaščen za odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih v upravni enoti

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

Dragica Kramberger, višja svetovalka I - vodja oddelka, dipl. upr. org., je pooblaščena za odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih v upravni enoti

Jožefa Fridl, svetovalka II, mag. jav. upr., je pooblaščena za odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih v oddelku

Tadeja Kotnik Bezjak, višja svetovalka II, univ. dipl. prav., je pooblaščena za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in izdajanje odločb na predpisanih obrazcih v oddelku

Miroslav Mauko, višji referent II, je pooblaščen za vodenje zahtevnih upravnih postopkov in izdajanje odločb na predpisanih obrazcih v oddelku

Andreja Perko, višja referentka III, dipl. upr. org., je pooblaščena za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in izdajanje odločb na predpisanih obrazcih v oddelku

Veronika Rodošek, svetovalka III, dipl. upr. ved, je pooblaščena za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in izdajanje odločb na predpisanih obrazcih v oddelku

Jernej Španinger, višji referent III, univ. dipl. prav., je pooblaščen za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in izdajanje odločb na predpisanih obrazcih v oddelku

 

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN KMETIJSTVO

Matija Zorec, višji svetovalec I - vodja oddelka, univ. dipl. prav., je pooblaščen za odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih v upravni enoti

Bojan Marko, svetovalec II, dipl. ing. gradb., je pooblaščen za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov v oddelku

Aleksandra Ornik, višja referentka I, dipl. ekon., je pooblaščena za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov v oddelku

Karmen Rozman, svetovalka I, univ. dipl. prav., je pooblaščena za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov v oddelku

Natalija Štern, referentka I, je pooblaščena za vodenje enostavnih upravnih postopkov v oddelku

Beno Tement, svetovalec I, univ. dipl. prav., je pooblaščen za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov v oddelku

Stanislav Vedernjak, višji svetovalec I, dipl. ing. gradb., je pooblaščen za odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih v oddelku

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

Jožica Maurič, višja svetovalka I - vodja službe, mag. jav. upr., je pooblaščena za odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih v upravni enoti

Karina Lorenčič, višja svetovalka II, dipl. ekon., je pooblaščena za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov ter izdajanje odločb na predpisanih obrazcih v Službi za skupne zadeve