Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 

 

 

 

Teritorij: 205 km2

Število prebivalcev: 19.285 (na dan 1. 7. 2017) 

Število občin: 6

Število krajevnih uradov: 0

Število naselij: 80

 

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Lenart po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska postaja Lenart;
 • Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Maribor, Sektor za davke, Pisarna Lenart v Slovenskih goricah;

 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Maribor - Urad za delo Lenart;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor - Izpostava Lenart;

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Lenart, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Lenart s svojim delovanjem posega na celotno območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Na območju Upravne enote Lenart je 80 naselij.

 

 

Krajevni uradi:

 • na območju upravne enote ni krajevnih uradov.

 

Občine:

   

  Naselja:

  Andrenci, Benedikt v Slov. goricah, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Črmljenšak, Dolge Njive, Dražen Vrh - del, Drvanja, Froleh, Gočova, Grabonoški Vrh, Gradenšak, Sv. Trojica v Slov. goricah, Hrastovec v Slov. goricah, Ihova, Ivanjski Vrh, Jurovski Dol, Kadrenci, Komarnica, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lenart v Slov. Goricah, Ločki Vrh, Lokavec, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek, Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smolinci, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Verjane, Spodnji Gasteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Srednji Gasteraj, Stanetinci, Stara Gora, Straže, Sv. Ana v Slov. goricah, Sv. Trije kralji v Slov. goricah, Šetarova, Štajngrova, Trotkova, Trstenik, Vanetina, Varda, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Senarska, Zgornja Ščavnica, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Žerjavci, Ženjak, Žice, Žitence, Župetinci.

   

   

  Poročne dvorane:

  • večnamenski prostor "Center Slovenskih goric", Trg osvoboditve 9, Lenart v Slovenskih goricah
  • Dom kulture Benedikt, Čolnikov trg 10, Benedikt
  • Kulturni dom Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, Cerkvenjak
  • večnamenski prostor "avla občine Sveta Ana", Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, Sveta Ana v Slovenskih goricah
  • "Protokolarno razstavni center Sv. Martin", Meznaričeva ulica 9, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
  • Kulturni dom Jurovski Dol, Jurovski Dol 1, Jurovski Dol