Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Uradna oseba pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja v Upravni enoti Lenart je:

 

Dragica Kramberger, dipl. upr. org.

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

telefon: (02) 729 1510

telefaks:(02) 729 1533

e-pošta: ue.lenart(at)gov.si