Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

UPRAVNA ENOTA

 

mag. Andreja Stopar, načelnica-podsekretar, pooblastilo za vodenje upravne enote in za odločanje v vseh upravnih stvareh iz pristojnosti upravne enote.

 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE IN SPLOŠNE ZADEVE

 

Cvetka Podlesnik, vodja oddelka - višji svetovalec I, ima pooblastilo za vodenje in odločanje v vseh zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih in za odločanje v drugih upravnih nalogah,  ki so v pristojnosti upravne enote. Prav tako ima pooblastilo za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih. 

 

Mojca Jazbinšek, višji referent I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) in v zahtevnih upravnih postopkih pred izdajo odločbe, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Cvetka Pišotek, referent I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) upravnih postopkih pred izdajo odločbe, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti Oddelka za upravne notranje in splošne zadeve.  Prav tako ima pooblastilo za vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih nalogov.

 

Zdenka Robida, referent I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) upravnih postopkih pred izdajo odločbe, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih  in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti Oddelka za upravne notranje in splošne zadeve. 

 

Snežana Kozmus, višji referent I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) in v zahtevnih upravnih postopkih pred izdajo odločbe, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Darja Kuclar, referent I-matičar, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti Oddelka za upravne notranje in splošne zadeve.


Mojca Jančič, referent I-matičar, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti Oddelka za upravne notranje in splošne zadeve.

 

Urška Kmetič - Muri, svetovalec II, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Mojca Korošec, referent I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti Oddelka za upravne notranje in splošne zadeve.

 

Janja Rebov, svetovalec III,  ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Tjaša Sajtl, svetovalec III, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

 

ODDELEK ZA PROSTOR, KMETIJSTVO IN DRUGE UPRAVNE NALOGE 

 

Antonija Pinter, vodja oddelka - višji svetovalec I, ima pooblastilo za vodenje in odločanje  v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih ter za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Bogomila Košec-Kajtna, višji svetovalec I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Mojca Sabolčki, višji svetovalec III, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Helena Knez, višji svetovalec II, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Tatjana Križnik, svetovalec I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Nada Maček, svetovalec II, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Anica Leskošek, svetovalec I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Polonca Rozman, svetovalec II, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih pred izdajo odločbe in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti upravne enote.

 

Krajevni urad Radeče

    Mojca Jančič, referent I-matičar, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) upravnih postopkih, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti Oddelka za upravne notranje in splošne zadeve.

     

    Zdenka Robida, referent I, ima pooblastilo za vodenje (opravljanje) vseh dejanj v enostavnih (skrajšanih) upravnih postopkih pred izdajo odločbe, za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in za odločanje v drugih upravnih nalogah, ki so v pristojnosti Oddelka za upravne notranje in splošne zadeve.