Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 249 km2

Število prebivalcev: 17.564

Število občin: 2

Število krajevnih uradov: 1

Število naselij: 108

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Spodnje Savinjske doline po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:

 

a) izpostave ministrstev:  

 

b) drugi organi:

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Laško, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Laško s svojim delovanjem posega na celotno območje Občine Laško in Radeče. Meji na pet upravnih enot, in sicer: na severu na UE Celje, na vzhodu na UE Šentjur pri Celju, na jugu na UE Sevnica, na zahodu na UE Hrastnik ter na severozahodu na UE Žalec.

 

Krajevni uradi:

 

Občine:

 • Laško,
 • Radeče.

 

Na območju Upravne enote Laško je 108 naselij.

 

Naselja:

 

LAŠKO, obsega 86 naselij:

 • Belovo
 • Blatni vrh
 • Brezno
 • Brodnice
 • Brstnik
 • Brstovnica
 • Bukovca
 • Curnovec
 • Debro
 • Doblatina
 • Dol pri Laškem
 • Gabro
 • Globoko
 • Govce
 • Gozdec
 • Gračnica
 • Harje
 • Huda jama
 • Jagoče
 • Jurklošter
 • Kladje
 • Klenovo
 • Konc
 • Kuretno
 • Lahomno
 • Lahomšek
 • Lahov Graben
 • Laška vas
 • Laško
 • Lazišče
 • Leskovca
 • Lipni dol
 • Lokavec
 • Lože
 • Mačkovec
 • Mala Breza
 • Male Grahovše
 • Marija Gradec
 • Marijina vas
 • Modrič
 • Mrzlo polje
 • Obrežje pri Zidanem Mostu
 • Ojstro
 • Olešče
 • Padež
 • Paneče
 • Plazovje
 • Polana
 • Povčeno
 • Požnica
 • Radoblje
 • Reka
 • Rifengozd
 • Rimske Toplice
 • Sedraž
 • Selo nad Laškim
 • Senožete
 • Sevce
 • Slivno
 • Spodnja Rečica
 • Stopce
 • Strensko
 • Strmca
 • Suhadol
 • Šentrupert
 • Širje
 • Škofce
 • Šmihel
 • Šmohor
 • Tevče
 • Tovsto
 • Trnov hrib
 • Trnovo
 • Trobni dol
 • Trojno
 • Udmat
 • Velike Gorelce
 • Velike Grahovše
 • Veliko Širje
 • Vodiško
 • Vrh nad Laškim
 • Zabrež
 • Zgornja Rečica
 • Zidani Most
 • Žigon

RADEČE, obsega 22 naselij:

 • Brunk
 • Brunška gora
 • Čimerno
 • Dobrava
 • Goreljce
 • Hotemež
 • Jagnjenica
 • Jelovo
 • Log pri Vrhovem 
 • Loška gora 
 • Močilno
 • Njivice
 • Obrežje
 • Počakovo
 • Prapretno
 • Radeče
 • Rudna vas
 • Stari dvor
 • Svibno
 • Vrhovo
 • Zagrad
 • Zavrate
 • Žebnik

 

Uradni prostori za sklepanje zakonskih zvez:

 • Grad Tabor Laško,
 • Thermana Laško,
 • Terme Resort Rimske Toplice,
 • Krajevni urad Radeče,
 • Grajsko (občinsko) dvorišče