Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Uradne ure Upravne enote Kranj:

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
torek od 8.00 do 15.00 ure
sreda od 7.30 do 17.30 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure

Uradne ure sprejemne pisarne so enake uradnim uram Upravne enote Kranj, vloge pa lahko oddate in dobite potrebne splošne informacije tudi ob četrtkih od 8. do 15. ure.

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Kranj so na telefonski številki (04) 201 5600 v::

 

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
torek od 8.00 do 15.00 ure
sreda od 7.30 do 17.30 ure
četrtek od 8.00 do 15.00 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure

 

Uradne ure krajevnih uradov:

 

 

 

 

KU Šenčur:
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

telefon: (04) 251 6240

 

Uradne ure:

v sredo od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure

 

KU Cerklje Gorenjskem:
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

telefon: (04) 252 9740

 

Uradne ure:

v ponedeljek od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 15.00 ure
v četrtek od 13.30 do 16.30 ure

 

KU Naklo:
Stara cesta 61, 4202 Naklo

telefon: (04) 257 6380

 

Uradne ure:

prvi in tretji delovni četrtek v mesecu od 12.00 do 15.00 ure

 

KU Preddvor:
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

telefon: (04) 255 5790

 

Uradne ure:

v četrtek od 9.00 do 12.00 ure

 

KU Jezersko:
Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko

telefon: (04) 254 5130

 

Uradne ure:

prvi delovni četrtek v mesecu od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure

 

Poslovni čas Upravne enote Kranj:

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
torek od 8.00 do 15.00 ure
sreda od 7.30 do 17.30 ure
četrtek od 8.00 do 15.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

  

Splošne informacije

 

 Kaj so splošne informacije

 

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so

informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

Splošne informacije o delu Upravne enote Kranj vam vse dni v tednu posredujeta uslužbenki sprejemne pisarne, soba 73, pritličje:

 

Irena Plestenjak, referentka

telefon: (04) 20 15 726

e-pošta: ue.kranj@gov.si

 

Mojca Krišelj, referentka

telefon: (04) 20 15 721

e-pošta: ue.kranj@gov.si

 

 

Informacije za medije

 

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.
 
Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.
 
 
Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Kranj je: 
 
Mag. Matjaž Dovžan, načelnik
telefon: (04) 20 15 600
telefaks: (04) 20 15 605
e-pošta: matjaz.dovzan(at)gov.si