Skoči na vsebino

NOVICA

Poziv nosilcem, da predložijo podatke o višini dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, doseženega v letu 2017 – rok: 30. junij 2018

V skladu s šestim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu morajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje do 30. junija upravni enoti sporočiti podatek o skupnem letnem dohodku, doseženem za preteklo koledarsko leto, za vse vrste dopolnilnih dejavnosti, ki jih opravljajo na kmetiji.  Obveznost o predložitvi podatka o višini dohodka upravni enoti je navedena tudi v veljavnem dovoljenju za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki ga je nosilcu izdala upravna enota.
 
Upravni enoti morajo sporočiti dohodek tudi nosilci, ki so tekom  preteklega leta prenehali z opravljanjem dopolnilne dejavnosti na kmetiji.