Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

UPRAVNA ENOTA

 

Mag. Dovžan Matjaž, načelnik, pooblastilo za odločanje v upravnih in drugih zadevah z delovnega področja upravne enote

Koder Štrakl Nada, univ.dipl.prav., višja svetovalka I, pooblastilo za odločanje v upravnih in drugih zadevah z delovnega področja upravne enote 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

Mag. Kozan Renata, višja svetovalka I, vodja Oddelka za upravne notranje zadeve, pooblastilo za odločanje s področja Oddelka za upravne notranje zadeve 

  • Referat za osebna stanja in migracije

Dolenšek Indof Irena, univ.dipl.inž.kmet., višja svetovalka II,  vodja Referata za osebna stanja in migracije, pooblastilo za odločanje s področja Oddelka za upravne notranje zadeve

 

Bajželj Tadeja, dipl.upr.org., višja svetovalka I,  pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Boštjančič Mojca, gim.maturant, referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata

Božić Svetlana, ekon.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata

Frank Darja, dipl.upr.org., svetovalka II, pooblastilo za  vodenje dejanj s področja referata

Kavčič Roman, dipl.varstvoslovec, svetovalec III, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Kovač Uršič Marta, ekon.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata

Lokas Ivana, dipl.upr.org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Pestotnik Nataša, , org.inf., višja referentka II, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata in glavne pisarne

Porovne Nevenka, ekon.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata in glavne pisarne

Sladič Niko, dipl.upr.org., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Staroverski Marjetka, dipl.ekon., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj  s področja referata

Teran Irena, ekon., svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata

Teršan Štefka, upr.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata in glavne pisarne

Tomše Marija, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Valter Mojca, upr.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata

Zorman Vida, dipl.upr.org., višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Žun Nataša, viš.uprav.del., svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata

  • Referat za javni red in promet

Kreft Tadeja, mag.jav.upr., višja svetovalka II, vodja Referata za javni red in promet, pooblastilo za vodenje dejanj s področja referata, pooblastilo za odločanje s področja Oddelka za upravne notranje zadeve

 

Arh Elizabeta, dipl.ekon., svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Dagarin Simona, dipl.upr.org., višja svetovalka III, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Gašpar Breda, ekon.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Lipar Barbara, gim.maturant, referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Mastnak Irena, upr.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Košir Ana, mag.jav.upr., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Kržišnik Ranka, ekon.teh., referentka III, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Meglič Petra, les.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Mušič Veronika, uprav.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Roblek Marija, dipl.upr.org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Štefe Marija, dipl.org.menedžer, svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Štern Beguš Nataša, kom.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Tomažič Renaja, ekon.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

Žalec Tina, dipl.upr.org., svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Žibert Mojca, gost.tur.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj in odločanje s področja referata

 

ODDELEK OKOLJE IN KMETIJSTVO

 

Mag. Godec Majda, višja svetovalka I, vodja Oddelka za okolje in kmetijstvo, pooblastilo za odločanje s področja Oddelka za okolje in kmetijstvo, pooblastilo za odločanje v upravnih in drugih zadevah z delovnega področja upravne enote

 

Adamović Željana, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Aleksič Damjana, univ.dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Arh Simon, univ.dipl.prav., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Bartol Tanja, univ.dipl.org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Hribar Nuša, univ.dipl.inž.kmet., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Karničar Metoda, univ.dipl.org., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka,

pooblastilo za odločanje s področja kmetijstva

Klemenčič Anka, univ.dipl.inž.agr., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka,

pooblastilo za odločanje s področja denacionalizacije

Kukovica Likozar Alenka, dipl.upr.org.,višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Lampe Slemc Irena, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Luks Uroš, dipl.upr.org., svetovalec II, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Mag. Oblak Ksenija, višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Pangos Antonijevič Tanja, mag.jav.upr., višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Polajnar Matej, univ.dipl.inž.arh., višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Razpet Matejka, spec.jav.uprave, višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka,

pooblastilo za odločanje s področja okolja

Strgar Klavdija, univ.dipl.inž.zoot., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka,

pooblastilo za odločanje s področja okolja, pooblastilo za odločanje s področja kmetijstva

 

ODDELEK ZA SKUPNE ZADEVE

 

Mag. Zehra Eka Zadnikar, višja svetovalka I, vodja Oddelka za skupne zadeve, pooblastilo za vodenje s področja Oddelka za skupne zadeve 

 

Bevk Majda, mag.jav.upr., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka,

pooblastilo za vodenje s področja Oddelka za skupne zadeve

Merlak Staša, univ.dipl.ekon., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja oddelka

Krišelj Mojca, upr.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja glavne pisarne

Plestenjak Irena, admin.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj področja glavne pisarne

Skalar Tatjana, upr.teh., referentka I, pooblastilo za vodenje dejanj s področja glavne pisarne