Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAPOTKI ZA OBISKOVALCE UPRAVNE ENOTE

 

 

I.

Varnostnik-informator usmerja stranke, posreduje osnovne informacije o delu upravne enote, ter pomaga stranki, ki potrebuje pomoč pri premagovanju fizičnih ovir.

 

II.

Uradniki sprejemajo stranke v času uradnih ur, Sprejemna pisarna v pritličju, soba štev. 73, pa vse delovne dni v tednu v poslovnem času upravne enote.

 

III.

Splošne informacije o upravnih in drugih javnih storitvah stranke dobijo v Sprejemni pisarni, v zloženkah, vodniku po upravni enoti in na spletni strani E-uprava. Zahtevnejše informacije o upravnih in drugih javnih storitvah lahko stranka pridobi pri dežurnem javnem uslužbencu na pristojnem oddelku. Informacijo o dežurnih javnih uslužbencih stranka dobi v Sprejemni pisarni oz. pri varnostniku-informatorju.

 

IV.

Nujne upravne storitve lahko stranke opravijo na jutranjem okencu v času od 7.00 ure do začetka uradnih ur.

 

V.

Stranke dostopajo do okenc upravne enote s pomočjo sistema za urejanje vrst, pri vstopanju v ostale pisarne pa upoštevajo vrstni red in vstopajo posamezno.

 

VI.

Stranka je takoj ob vložitvi  vloge pri organu, ali najpozneje v  petih delovnih dneh seznanjena, če je vloga nepopolna in nerazumljiva ter pozvana k odpravi pomanjkljivosti. Stranka je k odpravi pomanjkljivosti, zaradi katerih ni mogoče odločiti o njenem zahtevku, praviloma pozvana samo z enkratnim pozivom za dopolnitev vloge.

 

VII.

Podatke iz uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, občine ali nosilci javnih pooblastil (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Finančni urad…) pridobi javni uslužbenec, zato ne sme pogojevati sprejema vloge s predložitvijo teh podatkov.

 

VIII.

Stranki je omogočeno, da oceni kakovost dela javnega uslužbenca s podajo pohvale ali pripombe pisno, ustno, po elektronski pošti ali z zapisom v knjigo pripomb in pohval. Knjigi pripomb in pohval se nahajata v pritličju, soba 73 (sprejemna pisarna) in 61 (prijavna služba). Stranki je omogočeno, da poda pritožbo zoper delo organa na naslov:

 

Ministrstvo za javno upravo

Inšpektorat za javni sektor - organ v sestavi

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

elektronski naslov: gp.ijs(at)gov.si

telefon: 01 478 83 84

 

IX.

V prostorih upravne enote se morajo stranke vesti dostojno. V nasprotnem primeru ima uradna oseba pravico, da stranko opomni in v primeru nadaljevanja nedostojnega vedenja tudi zahteva njeno odstranitev.

 

X.

Strankam v pisarnah ni dovoljeno uporabljati mobilni telefon. V poslovno stavbo ni dovoljeno voditi živali, razen psov vodnikov za slepe in službenih ter reševalnih psov.