Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH

 

UPRAVNA ENOTA KOPER

 

 •  mag. Bruno Potokar, pooblastilo za odločanje

 

   

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

 •  Rebeka Krmac, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

  

 Referat za javni red in promet

 • mag. Alenka Mahne, vodja referata, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Martin Muženič, svetovalec, poobastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Sabina Tomažič, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Natalija Perko Ženko, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov 
 • Tanja Vidaković, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Katjuša Petelin, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Nadja Bezek, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Maja Muženič, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Vesna Knuplež, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Suzana Janjoš, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Tatjana Bandelj Špicar, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

 

Referat za osebna stanja in migracije

 • Anita Starc, vodja referata, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Tea Stopar, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Ana Marija Koprivec, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Erika Marinko, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Zoran Marković, svetovalec, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Tjaša Tittl, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Urška Stanič svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Loredana Vitez, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Denis Božič, referent-matičar, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Edvina Čamdžić, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

  

  

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

 • mag. Dejan Dodič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Boštjan Grča, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Tina Korenika, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Alenka Perossa, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Darja Strmšek, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Nives Kačič, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Danijel Pincin, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Zalka Sirotič, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Kristina Labinjan, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Anja Felda, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Vida Sotlar, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Mateja Saksida, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

 • Elida Horvatič, vodja službe, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Tina Šiftar, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • mag. Vanesa Grabar, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Irena Cek Babič, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Sandra Dodig, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Martina Bržan, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov