Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH

 

UPRAVNA ENOTA KOPER

 

 •  mag. Bruno Potokar, pooblastilo za odločanje

 

   

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

 •  Rebeka Krmac, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

  

 Referat za javni red in promet

 • mag. Alenka Mahne, vodja referata, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Martin Muženič, svetovalec, poobastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Sabina Tomažič, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Natalija Perko Ženko, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov 
 • Tanja Vidaković, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Katjuša Petelin, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Nadja Bezek, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Maja Muženič, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Vesna Knuplež, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Suzana Janjoš, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Tatjana Bandelj Špicar, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

 

Referat za osebna stanja in migracije

 • Anita Starc, vodja referata, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Tea Stopar, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Ana Marija Koprivec, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Erika Marinko, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Zoran Marković, svetovalec, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Tjaša Tittl, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Urška Stanič svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Loredana Vitez, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Denis Božič, referent-matičar, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih
 • Edvina Čamdžić, referent, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

  

  

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

 • mag. Dejan Dodič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Boštjan Grča, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Tina Korenika, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Alenka Perossa, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Darja Strmšek, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Nives Kačič, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Danijel Pincin, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Zalka Sirotič, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Kristina Labinjan, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Anja Felda, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Vida Sotlar, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Mateja Saksida, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

 • Elida Horvatič, vodja službe, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • Tina Šiftar, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • mag. Vanesa Grabar, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Irena Cek Babič, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Sandra Dodig, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
 • Martina Bržan, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov