Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROKE

 

Za sklenitev zakonske zveze se bodoča zakonca predhodno zglasita na Upravni enoti Koper, v sobi št. 6, na naslovu Koper, Trg Brolo 3,  kjer dobita tudi podrobnejše informacije o sklenitvi zakonske zveze in o prostih terminih ter uradnih prostorih za sklenitev zakonske zveze. 

 

 

Poročni dvorani za sklenitev zakonske zveze sta:


  

 

Uradne ure za informacije in prijavo so:

 

  • ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure
  • petek od 8.00 do 13.00 ure

 

Datum sklenitve zakonske zveze izbereta zakonca med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Ko se bodoča zakonca odločita za prosti termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze.

 

Za prijavo sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca potrebujeta osebni dokument in navedeta podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Če je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, predloži tudi dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze. 

 

V primeru, da je bodoči zakonec (ali oba) tujec za prijavo potrebuje:

 

  • potni list
  • izpisek iz matičnega registra o rojstvu
  • potrdilo o samskem stanu ali drugo potrdilo, ki izkazuje zakonski stan 
  • potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze

 

Izpiski in potrdila morajo biti izdani za uporabo v mednarodnem prometu, torej ustrezno overjeni in prevedeni v slovenski jezik. Izpiski so lahko izdani na mednarodnem obrazcu, če je država podpisnica Pariške ali Dunajske konvencije. Izpiski in druge listine ne smejo biti starejši od šest mesecev, razen če so listine izdane v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega statusa. Če bodoči zakonec ali priča ne razume slovenskega jezika mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.

 

  

Sklenitev zakonske zveze na sedežu Upravne enote Koper v času uradnih ur

 

Zakonske zveze se med tednom sklepajo na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 3, soba št. 114 a, in sicer:

 

  • v torek v času uradnih ur

 

 

Sklenitev zakonske zveze v uradnem prostoru ob sobotah

 

Na območju Upravne enote Koper je kot uradni prostor za sklenitev zakonske zveze določena poročna dvorana, v prostorih Pretorske palače v Kopru na Titovem trgu 1, in sicer:

 

  • v soboto od 14.00 do 19.00 ure

 

 

Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze iz drugih razlogov

 

Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa za sklepanje zakonske zveze, se dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote. Bodoča zakonca, ki zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa za sklepanje zakonske zveze, morata prijavi za sklenitev zakonske zveze, poleg zahtevanih listin, priložiti tudi pisno soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vloga za sklenitev zakonske zveze se vloži 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. V primeru takšne sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 eurov. Bodoča zakonca morata te stroške poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze, sicer se sklenitev zakonske zveze ne izvede.

 

Za slovesno sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov bodoča zakonca zagotovita mizo in stole za bodoča zakonca ter priči. V prostoru morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo. 

 

 

Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov zaradi opravičljivih razlogov

 

Upravna enota lahko z odločbo dovoli sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, če to zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to opravičljive razloge. Opravičljivi razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih (na primer huda bolezen). Taka sklenitev zakonske zveze ne predstavlja povečanih stroškov za bodoča zakonca.