Skoči na vsebino

NALOGE IN CILJI

 

Načelnik upravne enote izvaja s predpisi določene naloge.

 

 

Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti z delovnih področij: 

 

 

ter druge z zakoni določene upravne naloge.

 

 

Zaradi boljše delitve dela in funkcionalne povezanosti z ministrstvi so v upravni enoti organizirane notranje organizacijske enote in službe.

 

 

V Upravni enoti Koper sta po delovnih področjih organizirana dva oddelka ter samostojna služba za skupne zadeve:

 

 

Oddelek za upravne notranje zadeve 


 Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo

 

Služba za skupne zadeve