Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Uradne osebe pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja v Upravni enoti Koper so:

 

mag. Bruno Potokar, načelnik

Trg Brolo 3, 6000 Koper - Capodistria

telefon: (05) 663 7630

telefaks: (05) 663 7621

e-pošta: ue.koper(at)gov.si

 

mag. Dejan Dodič  

Trg Brolo 3, 6000 Koper - Capodistria

telefon: (05) 663 7638

telefaks: (05) 663 7621

e-pošta: ue.koper(at)gov.si

  

Rebeka Krmac, dipl. upr. org.

Trg Brolo 3, 6000 Koper - Capodistria

telefon: (05) 663 7604

telefaks: (05) 663 7622

e-pošta: ue.koper(at)gov.si

 

Alenka Perossa, univ. dipl.inž.arh 

Trg Brolo 3, 6000 Koper - Capodistria

telefon: (05) 663  7642

telefaks: (05) 663 7621

e-pošta: ue.koper(at)gov.si

 

Boštjan Grča, univ. dipl. prav. 

Trg Brolo 3, 6000 Koper - Capodistria

telefon: (05) 663 7646

telefaks: (05) 663 7621

e-pošta: ue.koper(at)gov.si

 

Anja Felda, univ. dipl. prav. 

Trg Brolo 3, 6000 Koper - Capodistria

telefon: (05) 663 7634

telefaks: (05) 663 7621

e-pošta: ue.koper(at)gov.si

 

Kristina Labinjan, univ. dipl. prav. 

Trg Brolo 3, 6000 Koper - Capodistria

telefon: (05) 663 7643

telefaks: (05) 663 7621

e-pošta: ue.koper(at)gov.si

 

Tina Korenika, univ. dipl. prav.

Trg Brolo 3, 6000 Koper - Capodistria

telefon: (05) 663 7645

telefaks: (05) 663 7621

e-pošta: ue.koper(at)gov.si