Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure


Uradne ure Upravne enote Kočevje

ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure

 

Uradne ure v vložišču so vsak dan v poslovnem času Upravne enote.

 

 

Poslovni čas Upravne enote Kočevje

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00

torek od 8.00 do 15.00

sreda od 7.00 do 17.00

četrtek od 8.00 do 15.00

petek od 8.00 do 13.00

 

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Kočevje so:

 

na telefonski številki: (01) 893 8300 v:

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00

torek od 8.00 do 15.00

sreda od 7.00 do 17.00

četrtek od 8.00 do 15.00

petek od 8.00 do 13.00

 

Uradne ure na krajevnih uradih:

 

KU Vas - Fara
uradne ure so vsak prvi četrtek  v mesecu od 8.00 do 15.00 ure

 

KU Osilnica

uradne ure so vsak četrtek v mesecu, razen prvega četrtka v mesecu od 8.00 do 15.00

 

V primeru odsotnosti osebe, ki dela na KU, uradnih ur v navedenih dneh ni mogoče zagotoviti. Strankam so na voljo potrebne informacije na sedežu Upravne enote.

 

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

Stranke dobijo splošne informacije pri Mojci Novak, dipl.ekon., svetovalka I, v III.nadstropju, soba št. 6, tel. (01) 893 8313, in v sprejemni pisarni, pri:


Borni Šertelj, referent I, tel. (01) 893 8325, 
Suzani Leskovšek, referent I, tel. (01) 893 8331, 

Majdi Marinč, administrator V, tel. (01) 893 8334, in
Teji Južnič, finančnik V, tel. (01) 893 8334. 


Informacije splošnega značaja se lahko dobi tudi po e-pošti: ue.kocevje(at)gov.si 

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Kočevje je:

 

Roman Kladošek

telefon: (01) 89 38 302

telefaks: (01) 89 38 310

e-pošta: ue.kocevje(at)gov.si