Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Nadomestilo za oteženo redno rabo zemljišč ob državni meji


V Uradnem listu Republike Slovenije št. 68/17 z dne 1. 12. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki je začel veljati 16. 12. 2017.   Zakon je spremenil 24. člen Zakona o...

Povabilo k predložitvi ponudb - čiščenje prostorov


Povabilo k predložitvi ponudob - čiščenje prostorov.pdf

ZBIRANJE PODPISOV VOLIVK IN VOLIVCEV


V PODPORO ZAHTEVI ZA ZBIRANJE PODPISOV VOLIVK IN VOLIVCEV RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

ZBIRANJE PODPISOV VOLIVCEV V PODPORO KANDIDATOM ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE


V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22.10.2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se...

EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE


Zakon o izenačevanju možnosti za invalide (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17, v nadaljevanju: ZIMI) določa, da invalidi izkazujejo status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov na področjih prometa, turizma,...

OBVESTILO O SPREMEMBI URADNIH UR NA KRAJEVNEM URADU VAS FARA


Stranke obveščamo, da se uradne ure na Krajevnem uradu Vas Fara v mesecu avgustu prestavijo iz četrtka, 3. 8. 2017, na četrtek, dne 10. 8. 2017. Za pomoč in informacije se lahko obrnete na Upravno enoto Kočevje, Ljubljanska...

IZDAJA OSEBNEGA DOKUMENTA OTROKU


Pri izdaji osebnega dokumenta  mladoletni osebi je potrebno poleg Zakona o osebni izkaznici in Zakona o potnih listinah izvajati tudi določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja razmerja med starši in otroki...