Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 

 

Teritorij: 648 km2

Število prebivalcev: 17.500

Število občin: 3

Število krajevnih uradov: 2

Število naselij: 159

 

 

  

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju občin Kočevje, Kostel in Osilnica po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

b) drugi organi:

 

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Kočevje, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva. 

 

Upravna enota Kočevje meji z Upravno enoto Ribnica, Upravno enoto Črnomelj, Upravno enoto Novo mesto, Upravno enoto Grosuplje in na jugozahodnem delu na Republiko Hrvaško.

 

Oddaljenost:  Ljubljana 60 km, Ribnica 17 km, Novo mesto 49 km, Grosuplje 59 km, Črnomelj 47 km.

 

Upravna enota Kočevje je ena izmed 58 upravnih enot v Republiki Sloveniji, ki so bile ustanovljene leta 1995, in je organizirana za območje občin Kočevje, Kostel in Osilnica (v skladu z Uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot v RS - Ur.l. RS, št. 75/94, 8/96 in 39/03). Z zakonom o upravi (Ur.l.RS št. 67/94) so upravne enote postale samostojne organizacijske oblike na državni ravni. Njihova temeljna pristojnost je odločanje na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti. Delovno področje upravne enote je enako delovnemu področju, za katera so bila ustanovljena posamezna ministrstva.

 

Upravna enota Kočevje ima sedež v samem centru mesta Kočevje, in sicer na Ljubljanski cesti 26. Poslovni prostori se nahajajo v stavbi, kjer posluje več ločenih ustanov, to so: Občina Kočevje, Okrajno sodišče v Kočevju, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Ribnica - Pisarna Kočevje, Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kočevje in Upravna enota Kočevje.

   

   

  Krajevni Uradi:

  Občine:

  • Kočevje
  • Kostel
  • Osilnica

   

  Naselja:

   

  Občina Kočevje obsega 86 naselij:

  • Borovec pri  Kočevski Reki
  • Breg pri Kočevju
  • Brezovica pri Predgradu
  • Bukova Gora
  • Cvišlerji
  • Čeplje
  • Črni Potok pri Kočevju 
  • Dol
  • Dolga vas
  • Dolnja Briga
  • Dolnje Ložine
  • Gorenje
  • Gornja Briga
  • Gornje Ložine
  • Gotenica
  • Griček pri Željnah
  • Hreljin
  • Hrib pri Koprivniku
  • Jelenja  vas
  • Kačji Potok
  • Kleč
  • Klinja vas
  • Knežja Lipa 
  • Koblarji
  • Kočarji
  • Koče
  • Kočevje
  • Kočevska  Reka
  • Komolec
  • Konca vas
  • Koprivnik
  • Kralji
  • Kuhlarji
  • Laze pri Oneku
  • Laze pri Predgradu
  • Livold 
  • Mačkovec
  • Mahovnik
  • Mala Gora
  • Mlaka pri Kočevju 
  • Mlaka pri Kočevski Reki
  • Mokri Potok
  • Morava
  • Mozelj
  • Mrtvice
  • Muha vas
  • Nemška Loka
  • Nove Ložine 
  • Novi Lazi
  • Ograja
  • Onek
  • Paka pri Predgradu
  • Podjetniško naselje Kočevje
  • Podlesje
  • Podstene
  • Polom 
  • Predgrad
  • Preža
  • Primoži
  • Pugled pri Starem Logu 
  • Rajhenav
  • Rajndol
  • Rogati Hrib
  • Sadni Hrib
  • Seč
  • Slovenska vas
  • Smuka
  • Spodnja Bilpa
  • Spodnji  Log
  • Stara Cerkev
  • Stari Breg
  • Stari Log
  • Staro  Brezje
  • Suhi Potok
  • Svetli Potok
  • Šalka vas
  • Škrilj 
  • Štalcerji
  • Topla Reber
  • Trnovec
  • Vimolj pri  Predgradu
  • Vrbovec
  • Vrt
  • Zajčje Polje
  • Zdihovo 
  • Željne

   

  Občina Kostel obsega 54 naselij:

  • Ajbelj
  • Banja Loka
  • Briga
  • Brsnik
  • Colnarji
  • Delač
  • Dolenja Žaga
  • Dolenji Potok
  • Dren
  • Drežnik
  • Fara 
  • Gladloka
  • Gorenja Žaga
  • Gorenji Potok
  • Gotenc 
  • Grgelj
  • Grivac
  • Hrib pri Fari
  • Jakšiči
  • Jesenov Vrt
  • Kaptol
  • Kostel
  • Krkovo nad Faro
  • Kuželič
  • Kuželj
  • Laze pri Kostelu
  • Lipovec pri Kostelu 
  • Mavrc
  • Nova Sela
  • Oskrt
  • Padovo pri Fari
  • Petrina
  • Pirče
  • Planina
  • Poden
  • Podstene pri Kostelu 
  • Potok
  • Puc
  • Rajšele
  • Rake
  • Sapnik
  • Selo pri Kostelu
  • Slavski Laz
  • Srednji Potok
  • Srobotnik ob  Kolpi
  • Stelnik
  • Stružnica
  • Suhor
  • Štajer
  • Tišenpolj
  • Vas
  • Vimolj
  • Vrh pri Fari
  • Zapuže pri  Kostelu

   

  Občina Osilnica obsega 19 naselij:

  • Belica
  • Bezgarji
  • Bezgovica
  • Bosljiva Loka
  • Grintovec pri Osilnici 
  • Križmani
  • Ložec
  • Malinišče
  • Mirtoviči
  • Osilnica
  • Padovo pri Osilnici
  • Papeži
  • Podvrh
  • Ribjek
  • Sela
  • Spodnji Čačič
  • Strojiči
  • Zgornji Čačič 
  • Žurge

   

  Poročna dvorana:

  • poročna dvorana v prostorih Krajevne skupnosti Kočevje, Trg zbora odposlancev 8, Kočevje
  • prostori v Turističnem kompleksu Jezero, Trdnjava 3, Kočevje