Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

 

Uradne ure

 

Poslovni čas Upravne enote Kamnik

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00

torek od 8.00 do 15.00

sreda od 7.30 do 17.30

četrtek od 8.00 do 15.00

petek od 8.00 do 13.00

 

Uradne ure  Upravne enote Kamnik

 

ponedeljek od 8.00 do 12.00  in od 13.00 do 15.00

torek od 8.00 do 12.00  in od 13.00 do 15.00

sreda od 7.30 do 12.00  in od 13.00 do 17.30

petek od 8.00 do 13.00

 

Splošne informacije za stranke in izvajanje upravnih overitev zagotavlja upravna enota tudi izven uradnih ur

in sicer ves poslovni čas.

 

Uradne ure po telefonu zagotavlja ves poslovni čas svetovalec za pomoč strankam

na tel. številki 01 831 81 78.

 

 

Splošne informacije

 

urednik/show_item.php?table=../uploads/pics/slika_obvestila_novice.jpg&uid=#

Kaj so splošne informacije?

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje informacij

 

Upravna enota Kamnik zagotavlja splošne informacije:

a) preko svetovalke za pomoč strankam v poslovnemu času  upravne enote

 

Adrijana Planinc, dipl. upr. org.

Glavni trg 24, 1240 Kamnik

(pritličje, soba 15)

telefon: (01) 831 8178

telefaks: (01) 831 8245

e-pošta: Adrijana.Planinc(at)gov.si

 

 V času njene odsotnosti jo nadomešča

 

Bernardka Koželj, mag.upr.ved

Glavni trg 24, 1240 Kamnik

(pritličje, soba 16)

telefon: (01) 831 8177

telefaks: (01) 831 8245

e-pošta: Bernardka.Kozelj(at)gov.si

 

 

b) v obliki zloženk, ki so strankam na razpolago v glavni pisarni upravne enote, pri svetovalki za pomoč strankam in v uradnih prostorih upravne enote

 

c) preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu E-uprava

 

 

   

Informacije za medije

 

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Kamnik je:

 

Mihael Novak, načelnik

telefon: (01) 831 8150

telefaks: (01) 831 8245

e-pošta: mihael.novak(at)gov.si