Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Pregled javnih prireditev in javnih shodov

 

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih - ZJZ-UPB5 (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo), ki v 14. členu določa, da so podatki o organizatorju in prireditvi javni, se na portalu upravnih enot objavljajo vse prijavljene javne prireditve in javni shodi.

 

Na povezavi Javne prireditve, shodi se za posamezno upravno enoto nahajajo aktualne objave s področja javnih prireditev in javnih shodov. V kolikor upravna enota nima aktualnih objav, povezava nima zadetkov.Objava ponudb za prodajo in zakup kmetijskega zemljišča, kmetije oz. gozda

 

Na podlagi 3. odstavka 20. člena in 27. člena Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12) se na enotnem državnem portalu E-uprava objavljajo ponudbe za prodajo in zakup kmetijskih zemljišč.

 

Na povezavi Prodaja kmetijskih zemljišč se za posamezno upravno enoto nahajajo aktualne objave s področja objav ponudb za prodajo in zakup kmetijskega zemljišča, kmetije oz. gozda. V kolikor upravna enota nima aktualnih objav, povezava nima zadetkov.


 

 

 

Objave sklepov in sporočil o vročanju z javnim naznanilom

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) na več mestih  zavezuje organ, da določene sklepe objavi na oglasni deski organa in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.

 

Na povezavi Objave sklepov in sporočil o vročanju z javnim naznanilom se za posamezno upravno enoto nahajajo aktualne objave sklepov in sporočil o vročanju z javnim naznanilom. V kolikor upravna enota nima aktualnih objav, povezava nima zadetkov.