Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

 

Dunja Karlovič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

 

 • Osebna stanja

Dunja Karlovič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Diana Palaković, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Elis Grlica, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Sonja Berdon, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Mojca Kocijančič, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 • Matične zadeve

Dunja Karlovič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Diana Palaković, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Sonja Berdon, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Mojca Kocijančič, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 • Zadeve tujcev

Dunja Karlovič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Diana Palaković, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

Ana Bole, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

Elis Grlica, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

 • Osebne izkaznice, potne listine, register prebivalstva 

Dunja Karlovič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Manuela Novak, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

Sonja Berdon, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

Mojca Kocijančič, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

 • Zadeve prometa

Dunja Karlovič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Tjaša Dečman Mislej, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

Irena Vuk, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

Sonja Berdon, referentka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

 • Javna zbiranja, društva

Dunja Karlovič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Ana Bole, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Tjaša Dečman Mislej, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 • Orožje, eksplozivi

Dunja Karlovič, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Ana Bole, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

Elis Grlica, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov in izdajo odločb na predpisanih obrazcih

 

ODDELEK ZA OBČE ZADEVE, OKOLJE IN PROSTOR

 

 

Samanta Belič Gunjač, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

 

 • Kmetijstvo, gozdarstvo

Samanta Belič Gunjač, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Nataša Kosmina Mikolič, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Jasna Kokoravec, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Darja Jovanovič, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 • Promet s kmetijskimi zemljišči

Samanta Belič Gunjač, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Nataša Kosmina Mikolič, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Jasna Kokoravec, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Darja Jovanovič, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 • Zadeve veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja

Samanta Belič Gunjač, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Matjaž Hribernik, svetovalec, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Jasna Kokoravec, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

  

 • Premoženjsko pravne zadeve

Samanta Belič Gunjač, vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

 

 • Gradbene zadeve

Branko Andrejašič, načelnik, pooblastilo za odločanje

Metka Bevk, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Orijana Jerman Grbec, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Kristina Licul, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Enej Stubelj, svetovalec, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 

 • Odmera nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora

Branko Andrejašič, načelnik, pooblastilo za odločanje

Metka Bevk, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Orijana Jerman Grbec, svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Kristina Licul, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

Enej Stubelj, svetovalec, pooblastilo za vodenje upravnih postopkov

 • Zemljiško knjižni izpiski, potrdila iz zbirk geodetkih podatkov

Jasna Kokoravec

Metka Bevk

Orijana Jerman Grbec

Kristina Licul

Nataša Kosmina Mikolič

Enej Stubelj

 

 • Digitalna potrdila

Katja Gerk

Mateja Stanič

Ana Bole

Tjaša Dečman Mislej