Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Nagovor načelnice

Spoštovani obiskovalci internetnih strani Upravne enote Hrastnik!
 

Upravna enota Hrastnik je organ državne uprave, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti in opravlja druge upravne naloge, določene z zakoni.
 
V sodobni družbi državna uprava odločilno vpliva na vsa družbena dogajanja, ter na življenje vsakega posameznika, zato je toliko bolj pomembno, da so naše storitve ter informacije  čimbolj hitre, natančne in kakovostne.
 
Zaposleni v  Upravni enoti Hrastnik  se zavzemamo za zakonito, učinkovito in uporabnikom prijazno upravo.

Naše  delovno področje je zelo široko saj obsega področje notranjih zadev (matične knjige, osebni dokumenti, prebivališče, registracija vozil, vozniška dovoljenja), kmetijstva, gradnje objektov in drugih posegov v prostor, gostinstva, trgovine in podobno. To pa so področja, s katerimi  se  državljanke in državljani pogosto srečujejo. Ker gre pri tem za uveljavljanje pravic in obveznosti, brez katerih si ne moremo predstavljati sodobnega življenja, je dolžnost upravnih organov hitro in učinkovito reševanje zahtev strank.

 

Prispevek k temu je tudi naša predstavitev na spletnih straneh, kjer lahko spoznate organiziranost upravne  enote, delovna področja oddelkov, vrste storitev, podatke o uradnih urah, pomembnejše telefonske številke in elektronske naslove, ter  podrobne informacije o pogojih in postopkih pri uveljavljanju  pravic in obveznosti.  Spletne strani so tudi pot do že  pripravljenih obrazcev vlog za večino upravnih postopkov.

Zaposleni v naši upravni enoti si bomo še naprej prizadevali, da boste z našimi storitvami zadovoljni.
K temu pa bodo pripomogla tudi vaša mnenja in pobude ter  morebitne pripombe  v zvezi z našim delom.
Veseli bomo tudi vaših pohval, saj le-te pomenijo potrditev, da delamo dobro.

 

Darja Klenovšek, univ.dipl.prav.
              Načelnica

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Hrastnik

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 17.00 ure

četrtek od 8.00 do 15.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

         

Uradne ure Upravne enote Hrastnik

 

ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

 

Uradne ure po telefonu

 

So v poslovnem času na telefonski številki: (03) 564 2613