Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Uradne ure Upravne enote Grosuplje

Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure

petek od 8. do 13. ure

 

 

Poslovni čas Upravne enote Grosuplje

 

Splošne informacije, upravne overitve, sprejem pisnih vlog v fizični obliki  in uradne ure po telefonu zagotavlja Upravna enota Grosuplje ves poslovni čas, ki je:

ponedeljek od 8.00 do 15.00

torek od 8. do 15. ure

sreda od 7. do 17. ure

četrtek od 8. do 15. ure

petek od 8. do 13. ure

 

 

Če je 24. 12. in 31. 12. delovni dan, se poslovni čas in uradne ure  začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri.

 

 

Uradne ure po telefonu

 

Upravna enota Grosuplje zagotavlja uradne ure po telefonu ves poslovni čas in sicer:

  • za področje okolja, prostora, gospodarstva in kmetijstva tel. št. 01 7810 900
  • za področje upravno notranjih zadev tel. št. 01 7810 900
  • za področje obče uprave tel. št. 7810 928
  • za področje glavne in sprejemne pisarne tel. št. 01 7810 942

Uradne ure na krajevnih uradih:

 

KU Ivančna Gorica: 

Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica

uradne ure na telefonski številki (01) 78 69 510

 

ponedeljek  in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

sredo od 7. do 12. in od 13. do 16.30 ure

petek od 8. do 12.30 ure

 

V poletnih mesecih od 11.6.2018 dalje uradnih ur ob torkih ne bo, v obdobju od 26.6.2018 pa do vključno 13.7.2018 pa bo Krajevni urad Ivančna Gorica zaprt.

 

 

KU Dobrepolje:

Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

uradne ure na telefonski številki (01) 78 67 060

 

torek od 8. do 12. ure in od 12.30 do 14.30 ure.

 

V času od 13.8.2018 do vključno 31.8.2018 bo Krajevni urad Dobrepolje zaprt.

Splošne informacije

 

Kaj so splošne informacije?

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij na Upravni enoti Grosuplje

 

 

V upravni enoti Grosuplje je svetovaka za pomoč strankam v Glavni in sprejemni pisarni, in sicer:

 

Svetovalki za pomoč strankam sta:

Maruška Sever, poslovna sekretarka, višja referentka I

(pritličje, soba št. 5), telefon: (01) 781 0942

e-pošta: ue.grosuplje(at)gov.si  

 

Julija Pajk, mag.upr.ved, višja svetovalka III

(II. nadstropje, soba št. 210)

telefon:  (01) 781 0928,

e-pošta: ue.grosuplje(at)gov.si

 

 

 

KRAJEVNI URADI

  • Krajevni urad Ivančna Gorica

referentka I: Vesna Matjaž

Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica

telefon: (01) 786 9510

e-pošta: ue.grosuplje(at)gov.si 

 

  • Krajevni urad Dobrepolje:

referentka I: Mojca Krampač

Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

telefon : (01) 786 7060

e-pošta: ue.grosuplje(at)gov.si

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Grosuplje je:

mag. Lorena Goričan

načelnica UE

telefon: (01) 7810 902

e-pošta: ue.grosuplje(at)gov.si