Skoči na vsebino

NOVICA

13. 9. 2017

Volitve predsednika RS 22.10.2017

informacije

sklep o določitvi volišč

 

Posebej bi poudarili, da so na območju Občine Dobrepolje in Občine Grosuplje za volitve predsednika RS bistvene spremembe pri določitvi volišč, in sicer: 

 

 

 • ukinjeno je volišče Gasilski dom Zdenska vas in se območje volišča prenese na volišče v Jakličev dom Dobrepolje, 
 • ukinjeno je volišče – Osnovna šola Ponikve in se območje volišča prenese na volišče v DVZ Ponikve, 

 • ukinjeno je volišče – Čebelarski dom Spodnje Blato in se volišče prenese na v Dom obrtnikov Grosuplje, 

 • sedež volišča se iz GD Velika Ilova Gora preseli v GD Mala Ilova Gora, Mala Ilova Gora 21, 

 • ukinjeno je volišče – GD Zagradec pri Grosupljem in se območje volišča prenese na volišče št. 17 – GD Veliko Mlačevo,

 • ukinjeno je volišče – GD Velika Loka in se območje volišča prenese na volišče v Žalno, ki se iz prostorov KS preseli v Podružnično šolo Žalna, Žalna 1.

 •                                                  OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE