Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 

 

 

Teritorij: 464 km2

Število prebivalcev: 40.634

Število občin: 3

Število krajevnih uradov: 2

Število naselij: 224

(vir: SURS na dan 1. 7. 2017)

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Grosuplje opravljajo še naslednji organi oziroma izpostave:

 

 

a) izpostave ministrstev:

 • Finančni urad Sektor za davke, Pisarna Grosuplje, Kolodvorska cesta 4, Grosuplje, tel. št. 369 30 00
 • Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje, tel.št. 7866-100, uradne ure: ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure
 • Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska postaja Grosuplje, Taborska cesta 7, Grosuplje, tel. št. 7818-380,
 • Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Enota Ljubljana, Taborska cesta 1, Grosuplje, kmetijska inšpekcija tel. št. 7810 100, gozdarska inšpekcija tel. št. 7810 101,
 • Inšpektorat za okolje in prostor, Vilharjeva 33, Ljubljana, gradbena inšpekcija tel. št. 4204-402, okoljska inšpekcija tel. št. 4204-454,
 • Tržni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana tel. št. 4204-810,
 • Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana, tel. št. 4204-402
 • Inšpektorat RS za delo , Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, tel. št. 3062-490.

 

b) drugi organi:

 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Izpostava Grosuplje, Kolodvorska c. 4, Grosuplje, tel. št. 3077-200,
 • Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana, Urad za delo Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.št. 7860-860
 • Center za socialno delo Grosuplje, Adamičeva cesta 51, Grosuplje, tel. št. 781 8050,
 • Notarka Martina Kanalec, Kolodvorska c. 2, Grosuplje, tel. št. 01 361 16 99.
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Območna izpostava sklada v Ljubljani, Dunajska cesta 58, tel. št. 01 4341 100,
 • Okrajno sodišče Grosuplje, Adamičeva cesta 6, Grosuplje, tl. št. 7888-300
 • Ministrstvo za pravosodje, Izvršitelj, Kolodvorska c. 2, Grosuplje, tel. št. 7810-084.

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Grosuplje, ki na prvi stopnji odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Grosuplje po velikosti spada med srednje velike upravne enote in pokriva območje treh občin in sicer Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

 • Občina Grosuplje - teritorialno območje 134 km2 in 20.520 prebivalcev, 67 naselij
 • Občina Ivančna Gorica - teritorialno območje 227 km2 in 16.456 prebivalcev, 137 naselij (od teh pet naselij: Sobrače, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah oz. 233 prebivalcev ne spada v UE Grosuplje ampak v UE Litija)
 • Občina Dobrepolje - teritorialno območje 103 km2 in 3.891 prebivalcev, 24 naselij.

 

 

 

Krajevni uradi:

 

Prostori za sklepanje zakonskih  in partnerskih zvez v Upravni enoti Grosuplje

 • uradni prostor - POROČNA SOBA V KOŠČAKOVI HIŠI V GROSUPLJEM, Adamičeva 15 (ob sobotah od 12. do 17. ure)
 • na sedežu UE, Taborska cesta 1, v Grosupljem, sejna soba I. nadstropje (ob sredah v času uradnih ur)

 

Občine:

 • Grosuplje
 • Ivančna Gorica
 • Dobrepolje

 

Naselja v Občini Grosuplje:

 • Bičje
 • Blečji Vrh
 • Brezje pri Grosupljem
 • Brvace
 • Cerovo
 • Cikava
 • Čušperk
 • Dobje
 • Dole pri Polici
 • Dolenja vas pri Polici
 • Gabrje pri Ilovi Gori
 • Gajniče
 • Gatina
 • Gorenja vas pri Polici
 • Gornji Rogatec
 • Gradišče
 • Grosuplje
 • Hrastje pri Grosupljem
 • Huda Polica
 • Koželjevec
 • Lobček
 • Luče
 • Mala Ilova Gora
 • Mala Loka pri Višnji Gori
 • Mala Račna
 • Mala Stara vas
 • Mala vas pri Grosupljem
 • Male Lipljene
 • Mali Konec
 • Mali Vrh pri Šmarju
 • Malo Mlačevo
 • Medvedica
 • Paradišče
 • Pece
 • Peč
 • Plešivica pri Žalni
 • Podgorica pri Podtaboru
 • Podgorica pri Šmarju
 • Polica
 • Ponova vas
 • Predole
 • Rožnik
 • Sela pri Šmarju
 • Spodnja Slivnica
 • Spodnje Blato
 • Spodnje Duplice
 • Škocjan
 • Šmarje-Sap
 • Št. Jurij
 • Tlake
 • Troščine
 • Udje
 • Velika Ilova Gora
 • Velika Loka
 • Velika Račna
 • Velika Stara vas
 • Velike Lipljene
 • Veliki Vrh pri Šmarju
 • Veliko Mlačevo
 • Vino
 • Vrbičje
 • Zagradec pri Grosupljem
 • Zgornja Slivnica
 • Zgornje Duplice
 • Žalna
 • Železnica
 • Praproče pri Grosupljem

 

Naselja v Občini Ivančna Gorica:

 • Ambrus
 • Artiža vas
 • Bakrc
 • Boga vas
 • Bojanji Vrh
 • Bratnice
 • Dreg pri Dobu
 • Breg pri Temenici
 • Breg pri Zagradcu
 • Brezovi Dol
 • Bukovica
 • Čagošče
 • Češnjice pri Zagradcu
 • Debeče
 • Dečja vas pri Zagradcu
 • Dedni Dol
 • Dob pri Šentvidu
 • Dobrava pri Stični
 • Dolenja vas pri Temenici
 • Fužina
 • Gabrje pri Stični
 • Gabrovčec
 • Gabrovka pri Zagradcu
 • Glogovica
 • Gorenja vas
 • Gorenje Brezovo
 • Gradiček
 • Grintovec
 • Griže
 • Grm
 • Hrastov Dol
 • Ivančna Gorica
 • Kal
 • Kamni Vrh pri Ambrusu
 • Kamno Brdo
 • Kitni Vrh
 • Kriška vas
 • Krka
 • Krška vas
 • Kuželjevec
 • Laze nad Krko
 • Leskovec
 • Leščevje
 • Lučarjev Kal
 • Mala Dobrava
 • Mala Goričica
 • Male Češnjice
 • Male Dole pri Temenici
 • Male Kompolje
 • Male Lese
 • Male Pece
 • Male Rebrce
 • Male Vrhe
 • Mali Kal
 • Mali Korinj
 • Malo Črnelo
 • Malo Globoko
 • Malo Hudo
 • Marinča vas
 • Mekinje nad Stično
 • Metnaj
 • Mevce
 • Mleščevo
 • Mrzlo Polje
 • Muljava
 • Nova vas
 • Obolno
 • Oslica
 • Osredek nad Stično
 • Peščenik
 • Petrušnja vas
 • Planina
 • Podboršt
 • Podbukovje
 • Podsmreka pri Višnji Gori
 • Pokojnica
 • Poljane pri Stični
 • Polje pri Višnji Gori
 • Potok pri Muljavi
 • Praproče pri Temenici
 • Primča vas
 • Pristava nad Stično
 • Pristava pri Višnji Gori
 • Pristavlja vas
 • Pungert
 • Pusti Javor (spada v UE Litija)
 • Radanja vas (spada v UE Litija)
 • Radohova vas
 • Ravni Dol
 • Rdeči Kal
 • Sad
 • Sela pri Dobu
 • Sela pri Sobračah (spada v UE Litija)
 • Sela pri Višnji Gori
 • Selo pri Radohovi vasi
 • Sobrače (spada v UE Litija)
 • Spodnja Draga
 • Spodnje Brezovo
 • Stari trg
 • Stična
 • Stranska vas ob Višnjici
 • Sušica
 • Šentjurje
 • Šentpavel na Dolenjskem
 • Šentvid pri Stični
 • Škoflje
 • Škrjanče
 • Temenica
 • Tolčane
 • Trebež
 • Trebnja Gorica
 • Trnovica
 • Valična vas
 • Velika Dobrava
 • Velike Češnjice
 • Velike Dole pri Temenici
 • Velike Kompolje
 • Velike Lese
 • Velike Pece
 • Velike Rebrce
 • Velike Vrhe
 • Veliki Kal
 • Veliki Korinj
 • Veliko Črnelo
 • Veliko Globoko
 • Videm pri Temenici
 • Vir pri Stični
 • Višnja Gora
 • Višnje
 • Vrh pri Sobračah (spada v UE Litija)
 • Vrh pri Višnji Gori
 • Vrhpolje pri Šentvidu
 • Zaboršt pri Šentvidu
 • Zagradec
 • Zavrtače
 • Zgornja Draga
 • Znojile pri Krki

 

Naselja v Občini Dobrepolje:

 • Bruhanja vas
 • Cesta
 • Četež pri Strugah
 • Hočevje
 • Kolenča vas
 • Kompolje
 • Lipa
 • Mala vas
 • Paka
 • Podgora
 • Podgorica
 • Podpeč
 • Podtabor
 • Ponikve
 • Potiskavec
 • Predstruge
 • Pri Cerkvi - Struge
 • Rapljevo
 • Tisovec
 • Tržič
 • Videm
 • Vodice
 • Zagorica
 • Zdenska vas