Skoči na vsebino

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

Poslovni čas Upravne enote Gornja Radgona

 

ponedeljek od 7.30 do 15.00 ure

torek od 7.30 do 15.00 ure

sreda od 7.30 do 17.30 ure

četrtek od 7.30 do 15.00 ure

petek od 7.30 do 13.00 ure

 

 

 

Uradne ure Upravne enote Gornja Radgona

ponedeljek od 7.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek od 7.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 7.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.30 ure

petek od 7.30 do 13.00 ure

 

 

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Gornja Radgona 

 

Uradne ure po telefonu na sedežu upravne enote so ves poslovni čas.
Telefonska številka za izvajanje uradnih ur po telefonu: 02 / 564-38-88.

 

 

Uradne ure na krajevnem uradu

 
KU Sveti Jurij ob Ščavnici

Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
telefon: 02 / 564-39-10

torek od 7.30 do 12.00 ure in od 12.30 do 15.00 ure

sreda od 7.30 do 11.00 ure 


 

 

 

Splošne informacije

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

 

 

Zagotavljanje splošnih informacij

 

 

V upravni enoti Gornja Radgona imamo svetovalca za pomoč strankam na nivoju upravne enote, in sicer:

 

 

Tomislav Žnuderl

Partizanska cesta 13, Gornja Radgona

(III. nadstropje, soba 66)

telefon: (02) 564 3892
e-pošta: tomislav.znuderl(at)gov.si

 

 

KRAJEVNI URADI

Jožica Bračko

Bratka Krefta 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici

telefon: (02) 564 3910

e-pošta: jozica.bracko(at)gov.si

Informacije za medije

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslvoanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščena oseba.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij v Upravni enoti Gornja Radgona je:

 

Sašo Norčič, načelnik

telefon: (02) 564 38 40

telefax: (02) 564 38 69

e-pošta: saso.norcic(at)gov.si

 

v njegovi odsotnosti ga nadomešča: