Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddali zbirno vlogo, bodo morali podatke v RKG urediti najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge, sicer oddaja vloge ne bo mogoča.
Vnos zbirnih vlog bo potekal od 26. februarja do 6. maja.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo zbirno vlogo, so bili o tem, da morajo preveriti morebitna neskladja podatkov v RKG obveščeni na obvestilu o izplačanih sredstvih, ki ga je v skladu z davčnimi predpisi posredovala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ((ARSKTRP). Do predtiska zbirne vloge lahko nosilci kmetijskih gospodarstev dostopajo tudi preko spletne strani ARSKTRP   od 19. 2. 2018 dalje z vpisom KMG-MID številke. Svoje GERK-e lahko pregledajo na spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP - RKG (http://rkg.gov.si/GERK), kjer so poleg grafičnih podatkov o GERK-ih pod seznamom GERK-ov na voljo tudi informacije o neusklajenih podatkih v RKG.

Obenem opozarjamo, da mora nosilec urediti vsako drugačno kmetijsko rabo od prijavljene (npr. prej travnik sedaj njiva…); vsako prenehanje uporabe kmetijskega zemljišča (prodaja, prenehanje zakupa); vsako na novo pridobljeno kmetijsko zemljišče (nakup, zakup,….)
V GERK se ne uvršča površin, na katerih se ne izvaja kmetijska dejavnost.

 

Hvala za razumevanje

 

Upravna enota

Gornja Radgona